Frågor och svar

Har du frågor om Stockholmsporten? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Det finns i dagsläget ganska lite information om projektet eftersom det befinner sig i ett utredningsskede. Hittar du inte den information som du letar efter är du välkommen att skicka din fråga till oss via formuläret här på webbplatsen.

Vad är visionen för projektet?

Visionen är att skapa en ny attraktiv stadsdel som länkar samman Barkarbystaden i Järfälla med Stockholm.

Varför genomförs detta?

Stockholmsporten är en plattform för ett mer genomgripande stadsutvecklingsprojekt som hanterar den storskaliga trafikplatsen där framtida Förbifart Stockholm korsar E18. Målsättningen är att skapa attraktiva boendemiljöer med cirka 5 000 bostadslägenheter blandat med arbetsplatser i norra Stockholm vid Tensta-Hjulsta med starka kopplingar till Järvafältet och Barkarbystaden i Järfälla.

Vad är syftet?

Stockholmsporten är, med sin nära tillgång till Järvafätet, ett stadsutvecklingsprojekt med goda förutsättningar till att utveckla attraktiva stadsmiljöer.

Utmaningen är att överbrygga de barriärer som skapas i landskapet när E4/Förbifart Stockholm i ytläge möter E18 i Hjulstamotet. Detta görs genom att binda samman delarna i trafikplatsen med gröna stråk som kommunicerar. För att minska eventuella barriäreffekter föreslås tre passager över motorvägarna.

Stockholmsporten kommer att kännetecknas av den skålformade landskapsloop som omsluter Hjulstamotet tillsammans med omgivande bebyggelse och gator.

Förutsättningar skapas därmed för en hållbar stadsutveckling i området, som fullt utbyggt kan innehålla cirka 5 000 lägenheter, varav ca 4 000 i Stockholm.

Vad innebär programförslaget?

Exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har påbörjat ett programarbete för området kring Hjulstamotet. Området benämns numera Stockholmsporten och var 2010 föremål för en arkitekttävling med Bjarke Ingels Group BIG som vinnare. Kontoren har därefter tillsammans i samarbete med Trafikverket utvecklat till en plattform för ett mer genomgripande stadsutvecklingsprojekt som hanterar den storskaliga trafikplatsen där den framtida Förbifart Stockholm korsar E18. Målsättningen är att skapa attraktiva boendemiljöer med ca 5 000 bostadslägenheter blandat med arbetsplatser i denna del av norra Stockholm vid Tensta-Hjulsta med starka kopplingar till Järvafältet och Barkarbystaden i Järfälla.

Hur många bostäder planeras? Vilken typ av bostäder kommer att byggas?

5.000 i varierade boendeformer.

Hur kommer det att se ut i den nya stadsdelen?

Stockholmsporten kommer att kännetecknas av den skålformade landskapsloop som omsluter Hjulstamotet tillsammans med omgivande bebyggelse och gator.

Hur länge kommer det att byggas i området?

Utvecklingen av området kommer att ske successivt och delas in i flera etapper. Genomförande kommer att pågå tom 2035 cirka.

Jag vill flytta till Stockholmsporten. Vart ska jag vända mig?

Det är för tidigt att säga, men du kan redan nu ställa dig i bostadsköer i Stockholm och Järfälla vad gäller hyreslägenheterna och längre fram kommer projektet att kunna berätta vilka byggherrar som fått markanvisning i området och då kan en direktkontakt tas med dem.

Vad händer med trafiken i området?

Projektet befinner sig i en utredningsfas och det är för tidigt att besvara detta. Trafikverket har däremot information om pågående förändringar i området som ni kan ta del av på deras webbplats: E18-Hjulsta-Kista  och för E4-Förbifart Stockholm

Senast uppdaterad 27 januari 2014