Mer än en typ av projekt Stockholmsporten

Stockholmsporten. Visionsbild BIG.
Stockholmsporten. Visionsbild BIG.

Om projektet

Stockholmsporten är ett stadsutvecklingsprojekt som innebär att Stockholm och Järfälla får en närmare koppling till varandra. Den nya stadsdelen ligger i direkt anslutning till korsningspunkten för de två europavägarna E4 och E18 och kommer med sitt strategiska läge att utgöra ett viktigt landmärke i infarten till Stockholm norrifrån.

En internationell arkitekttävling har inspirerat till den nya stadsdelens form och uttryck. Stockholmsporten kommer bland annat rymma bostäder med goda möjligheter till rekreation för de boende.

Varför?

Stockholmsporten är en plattform för ett mer genomgripande stadsutvecklingsprojekt som hanterar den storskaliga trafikplatsen där framtida Förbifart Stockholm korsar E18. Målsättningen är att skapa attraktiva boendemiljöer blandat med arbetsplatser i norra Stockholm med starka kopplingar till Järvafältet och Barkarbystaden i Järfälla.

Vad?

Stockholmsporten är, med sin nära tillgång till Järvafätet, ett stadsutvecklingsprojekt med goda förutsättningar till att utveckla attraktiva stadsmiljöer.
Utmaningen är att överbrygga de barriärer som skapas i landskapet när E4/Förbifart Stockholm i ytläge möter E18 i Hjulstamotet. Detta görs genom att binda samman delarna i trafikplatsen med gröna stråk. För att minska eventuella barriäreffekter föreslås bland annat tre passager över motorvägarna.

När?

Projektet är inledningsvis av utredningskaraktär.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 23 december 2016

Karta med positionen för Stockholmsporten utmarkerad
Se Stockholmsporten på kartsidan
Lat N 59º 24' 3" Lon E 17º 53' 27"
Se Stockholmsporten i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  2013-02-06 (programstart)

  Beskrivning

  Visionen är att skapa en ny attraktiv stadsdel som länkar samman Barkarbystaden i Järfälla med Stockholm.

 • Planering

  Beskrivning

  2013-02-06 (programstart)

Kontakt