stortprojekt_symbol Stockholms framtida avloppsrening

Henriksdals reningsverk
En del i Stockholms framtida avloppsrening är att göra Henriksdals reningsverk till ett av världens modernaste reningsverk

Om projektet

Stockholms framtida avloppsrening är ett projekt för att Stockholm ska få renare vatten i Mälaren och Östersjön. Henriksdals reningsverk byggs om till ett av världens modernaste reningsverk, Bromma reningsverk läggs ner för att ge plats till fler bostäder och västerorts avloppsvatten leds över till Henriksdals reningsverk genom en planerad 14 km lång tunnel.

Varför?

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år blir vi 20 000 fler som ska duscha, gå på toaletten, diska och tvätta kläder – vilket betyder allt mer avloppsvatten som behöver renas.

För att klara hårdare miljökrav och samtidigt kunna rena mer vatten behöver Stockholms avloppssystem byggas ut och förnyas:
* Henriksdals reningsverk kommer att bli ett av världens mest moderna reningsverk med dubbel kapacitet gentemot idag.
* Det andra av de befintliga reningsverken i Stockholms stad som ligger vid Brommaplan kommer att stängas.
* En ny avloppstunnel kommer att dras 30-90 meter under marken från Bromma till Henriksdal.

Genom satsningen stärker Stockholm sin position som en av världens mest hållbara storstäder:
* Vattnet i Mälaren blir ännu renare genom minskade utsläpp vid kraftiga regn.
* Med den nya lösningen minskar utsläppen i Östersjön kraftigt.
* Transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Vad?

Henriksdals reningsverk byggs om och börjar rena vatten med membranteknik. En omfattande modernisering av verket kommer att påbörjades under våren 2015. Sedimenteringsbassängerna ersätts med modern membranteknik som kommer att kunna rena mer än dubbelt så mycket vatten som idag och dessutom mer effektivt.

Sickla reningsverk som är en del av Henriksdals reningsverk planeras ta emot den planerade avloppstunneln från Bromma vilken ska transportera västerorts avloppsvatten i framtiden.

Vi planerar att bygga en grovrening och försedimentering i Sickla som ska ta hand om de två befintliga tunnlarnas avloppsvatten tillsammans med den planerade Brommatunnelns avloppsvatten. Därefter ska avloppsvattnet vidare för fortsatt rening till Henriksdal.

Vi kommer också att bygga en ny pumpstation där vi planerar att pumpa upp den planerade Brommatunnelns avloppsvatten till Sicklaanläggningen.

Åkeshovsanläggningen var inte bara det första reningsverket i Stockholm utan också det första i Sverige. Det invigdes 1934 och har sedan dess byggts ut och förbättrats i flera etapper. Nockebyanläggningen byggdes 1966. De båda anläggningar går idag under namnet Bromma reningsverk.

2013 togs beslut att Bromma reningsverk ska avvecklas. En tunnel byggs istället för att leda avloppsvatten från västerort till Henriksdals reningsverk.

Vem?

Stockholm Vatten inom projektet Stockholm framtida avloppsrening bygger om reningsverken och bygger avloppstunneln mellan Bromma och Sickla.

När?

Henriksdals reningsverk byggs för närvarande om för att kunna bibehålla gällande värden för avloppsrening i väntan på att vi kan starta igång projektet Stockholms framtida avloppsrening. Den planerade tunneln och utbyggnationen av Sickla anläggningen beräknas börja byggas i december 2017.

Påverkan i närområdet

De som påverkas av Stockholms framtida avloppsrening är boende och verksamheter utmed den planerade tunnelsträckningen och de boende ovanför Henriksdals reningsverk.

Det kan uppfattas ett vibrerande ljud i cirka 10 veckor för de som bor utmed tunnelsträckningen då sprängningarna sker cirka 30 meter under marken. Vi beräknar att driva fram tunneln med cirka 20 meter per vecka.
Andra som påverkas är de som bor vid arbetsplatsområdena och utmed de vägar Stockholm Vatten planerar att frakta bort bergmassor som vid Åkeshov ut mot Drottningsholmsvägen. Från Smedslätten planerar vi åka Alviksvägen upp mot Alviksplan. Från Eolshäll planerar vi att åka Hägerstens allé, Stjernströms väg och Personnevägen upp mot E4:an.
Antalet transporter av bergmassor varierar. Det kommer från alla arbetsplastområden att succesivt öka i antal till att under en tremånadersperiod år två av byggnationen nå max och därefter succesivt avta under år tre.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 19 juli 2017

Karta med positionen för Stockholms framtida avloppsrening utmarkerad
Se Stockholms framtida avloppsrening på kartsidan
Lat N 59º 18' 40" Lon E 18º 6' 30"
Se Stockholms framtida avloppsrening i Google Maps

Status

  • Genomförande

    Just nu

    Henriksdals reningsverk byggs för närvarande om för att kunna bibehålla gällande värden för avloppsrening i väntan på att vi kan starta igång projektet Stockholms framtida avloppsrening.

    Nästa steg

    Den planerade tunneln och utbyggnationen av Sickla anläggningen beräknas börja byggas i december 2017.

Kontakt