Arkitekt för utvecklingen av Stadsbiblioteket

/PageFiles/910553/Stadsbiblioteket-Rotundan_stor.jpgStadsbiblioteket, Rotundan. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Caruso St. John Architects har tillsammans med Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB fått uppdraget,  efter en öppen upphandling, att utveckla och rusta upp Stadsbiblioteket.

Stockholms stad planerar just nu för att utveckla och rusta upp Stadsbiblioteket. Huvudbyggnaden, som ritades av Gunnar Asplund och invigdes 1928, är ett av den moderna svenska arkitekturens stora verk – känd även internationellt.

Caruso St John Architects har en erkänd kompetens av arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och med publika byggnader innehållande kulturell verksamhet. Det handlar till exempel om gallerier, konsthallar, museer, bibliotek och kyrkor.

Uppdraget till Caruso St. John Architects handlar om att titta på samtliga lokaler som ingår i fastigheten Spelbomskan 16, vilket innebär huvudbyggnaden, annexet och bazarerna. Ingen yttre utveckling planeras utan fokus ligger på invändig utveckling.

Verksamhetskoncept

Mer information om Stadsbibliotekets idéer för verksamhetens utveckling finns i verksamhetskonceptet "Förnyat Stadsbibliotek - Verksamhetsprogram 2014-10-12". 

PDF: Förnyat Stadsbibliotek - Verksamhetsprogram 2014-10-02

Senast uppdaterad 28 september 2015

Karta med positionen för Stadsbiblioteket utmarkerad
Se Stadsbiblioteket på kartsidan
Lat N 59º 20' 36" Lon E 18º 3' 16"
Se Stadsbiblioteket i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Stadsbiblioteket ska bli ett modernt och funktionellt bibliotek av vår samtid, rustat för att ta emot ett större besöksantal. Stadsbiblioteket ska behålla sin roll som en kulturhistorisk- och arkitektonisk världsikon.

 • Planering

  Beskrivning

  Inriktningsbeslut för projektet fattades hösten 2015.

 • Genomförande

  Just nu

  Kommande arbeten handlar om att säkerställa att bibliotekets verksamhet på ett effektivt och naturligt sätt kan inrymmas i lokalerna och att planera ombyggnaden och verksamhetsanpassningen utifrån kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Det ska också utredas hur basarerna på Sveavägen kan bidra till att främja bibliotekets verksamhet.

Kontakt