Spårväg Spårväg city

Spårväg City Djurgårdsbron
Fotograf: Melker Larsson

Om projektet

Spårväg City är en modern spårväg i centrala Stockholm. Den första delen mellan Sergels torg och Waldemarsudde heter linje 7 och invigdes 2010. Ett genomförandebeslut för fortsatt utbyggnad togs i Landstingets Trafiknämnd i augusti 2011. I uppdraget ingår en utbyggnad från Djurgårdsbron till Ropsten.

Varför?

Spårväg City kommer att få en väsentlig roll i att förse den planerade framtida stadsdelen Norra Djurgårdsstaden som byggs i Värtan och Frihamnsområdet med en effektiv kollektivtrafik. Spårväg City ihopkopplad med Lidingöbanan ger förutsättningar för en klimatsmart och kapacitetsstark förbindelse mellan Lidingö, Norra Djurgårdsstaden och Stockholm City.

Val av spårvagn som trafikslag motiveras med ett högt resandeunderlag i kombination med de grundläggande kraven om en tillgänglighetsanpassad stomtrafik med hög turtäthet och god komfort. Spårvagnarna rymmer mer än dubbelt så många passagerare än en vanlig innerstadsbuss.

Vad?

En helt ny modern stadsspårväg från Stockholms Central till Ropsten. Etappen Sergels Torg – Waldemarsudde är klar och nästa sträckning i utbyggnaden blir Djurgårdsbron till Värtan. Ett gestaltningsprogram tas fram för att få en enhetlig, funktionell, tillgänglig och estetisk utformning av spårvägens anläggningar med hänsyn tagen till gatu- och bebyggelsemiljö.

Vem?

Storstockholms Lokaltrafik

När?

Byggtid
2009-2010 första sträckan Sergels Torg - Waldemarsudde
2013-2018 fortsatt utbyggnad av nästa sträcka Djurgårdsbron – Värtan. Utställning av Järnvägsplan till denna sträcka planeras till andra hälften av 2013.

Senast uppdaterad 19 april 2016

Karta med positionen för Spårväg city utmarkerad
Se Spårväg city på kartsidan
Lat N 59º 19' 57" Lon E 18º 4' 1"
Se Spårväg city i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Med hög komfort, tyst och jämn gång, hög kapacitet och möjlighet att lätt ta sig ombord med rullstol eller barnvagn har moderna spårvägar gjort succé över hela världen. Precis som Stockholm återinför nu en lång rad städer spårvagnen i sina centrala delar.

  Ett genomförandebeslut för fortsatt utbyggnad togs i Trafiknämnden i augusti 2011. I uppdraget ingår utbyggnad från Djurgårdsbron till Ropsten via den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, upprustning, modernisering och tillgänglighets-anpassning av Lidingöbanan med partiella dubbelspårsutbyggnader, ihopkoppling med Spårväg City i Ropsten och en utbyggnad från Sergels torg till T-Centralen.

 • Planering

  Genomförandebeslut togs i Trafiknämnden i augusti 2011

  Beskrivning

  Ett genomförandebeslut för fortsatt utbyggnad togs i Trafiknämnden i augusti 2011. I uppdraget ingår utbyggnad från Djurgårdsbron till Ropsten via den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, upprustning, modernisering och tillgänglighets-anpassning av Lidingöbanan med partiella dubbelspårsutbyggnader, ihopkoppling med Spårväg City i Ropsten och en utbyggnad från Sergels torg till T-Centralen.

Kontakt