Upprustningar Fredhäll, Spårvägsparken

Visionsbild Spårvägsparken (fotomontage av Nivå Landskapsarkitektur)
Visionsbild Spårvägsparken (fotomontage av Nivå Landskapsarkitektur)

Om projektet

Spårvägsparken ligger i hjärtat av Fredhäll, i korsningen Rålambsvägen/Frödingsvägen. Tidigare låg en spårvägshållplats här, numera är det en busshållplats. Fram till sommaren 2014 uppläts en stor del av parken till förskolepaviljonger, dessa har nu flyttats och en förnyelse av lekparken planeras.

Varför?

Spårvägsparken är i behov av förnyelse samt av förbättrade och utökade lekmöjligheter. Utöver den lilla lekplatsen intill plaskdammen i Fredhällsparken är Spårvägsparken den enda lekplatsen i området och en satsning på parken behövs för att möta det ökande behovet av tillgängliga, trygga, spännande och hållbara platser för lek i Fredhäll/Marieberg.

Vad?

Under 2015 har en dialog med allmänheten hållists kring parkens förnyelse och ett program har arbetats fram och beslutats i Kungsholmens stadsdelsnämnd. Förnyelseförslaget som presenteras i programmet utgår från dessa mål.

• Lekplats med ett tema
Skapa en spännande och hållbar stadsdelslekplats med en historisk koppling till 2:ans spårvägshållplats som en gång låg här.

• Förbättrad orienterbarhet och tillgänglighet
Det är angeläget att skapa bättre orienterbarhet och tydliggöra parkens entréer. Detta görs genom att dela upp platsen i mindre rum och genom att förstärka belysningen.

• Ytor för fri lek
Det är viktigt att skapa en lekplats där det fortsatt finns utrymme för fri lek och spel med ytor som är flexibla och inte givna en särskild användning.

• Fina parkkvalitéer
Grönska ska ges plats och kopplingen till intilliggande parstråk stärkas. Parken ligger centralt i Fredhäll och ska vara välkomnade för alla.

Vem?

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

När?

Större delen av genomförandet planeras till 2017, med ett färdigställande under våren 2018.

Påverkan i närområdet

Under byggtiden kommer lekplatsen vara avstängd.

Senast uppdaterad 8 november 2016

Karta med positionen för Fredhäll, Spårvägsparken utmarkerad
Se Fredhäll, Spårvägsparken på kartsidan
Lat N 59º 19' 47" Lon E 18º 0' 11"
Se Fredhäll, Spårvägsparken i Google Maps

Status

  • Genomförande

    Åtgärderna genomförs 2017-2018.

Kontakt