Trafik och vägar Spånga, Bromstensvägen

Cyklister på Bromstensvägen
Visionsbild: ny gång- och cykelbana längs Bromstensvägen

Om projektet

Bromstensvägen är ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. Möjligheterna att cykla på vägen är begränsade och därför vill staden förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister.

Varför?

Idag finns ingen cykelbana längs Bromstensvägen. Därför väljer många cyklister att cykla längs Dagsverksvägen, en smal gata med många in- och utfarter till enfamiljshus. Det finns dessutom planer på att bygga nya bostäder längs Bromstensvägen vilket kommer att ställa ökade krav på möjligheter att cykla.

Vad?

I enlighet med Stockholms stads cykelplan planerar staden att bygga en dubbelriktad gång- och cykelbana på Bromstensvägen mellan Spångavägen och Gamla Bromstensvägen. Körfälten för motortrafik kommer att bli smalare för att skapa utrymme för den nya gång- och cykelbanan.

Vem?

Stockholms stad planerar projektet.

När?

Preliminär byggstart under hösten 2017.

Läs mer om Spånga, Bromstensvägen

Senast uppdaterad 3 februari 2017

Karta med positionen för Spånga, Bromstensvägen utmarkerad
Se Spånga, Bromstensvägen på kartsidan
Lat N 59º 22' 33" Lon E 17º 54' 43"
Se Spånga, Bromstensvägen i Google Maps

Kontakt