Service Solhemsängens skola

Solhemsängens skola
Solhemsängens skola

Varför?

Elevunderlaget för skolenheten Solhemsskolan (F-6), som består av Solhemsskolan och Solhemsängens beräknas öka.

Vad?

Solhemängens skola beräknas öka sin kapaciteten med ca 125
elevplatser från 150 till 275 genom en om- och tillbyggnad.

När?

Den första etappen är genomförd och den sista etappen är beroende av ändringar i
detaljplanen. Ett färdigställande beräknas till hösten 2016.

Senast uppdaterad 17 mars 2015

Karta med positionen för Solhemsängens skola utmarkerad
Se Solhemsängens skola på kartsidan
Lat N 59º 23' 9" Lon E 17º 53' 13"
Se Solhemsängens skola i Google Maps

Kontakt