Trafik och vägar Hägerstensåsen, Södertäljevägen och Korpmossevägen

Cyklist

Om projektet

Skärholmsstråket är i cykelplan identifierad som pendlingsstråk och går mellan Skärholmen och Södermalm, det är ett viktigt uppsamlingsstråk för cyklister som vill till och från innerstaden söderifrån.

Varför?

Längs med Skärholmsvägen och Södertäljevägen går ett viktigt cykelstråk från Stockholms sydvästra kommuner. Cyklisterna leds bitvis in på långa omvägar eller är tvungna till ansträngande förflyttningar i höjdled. På sträckan utreds därför möjligheten till att genom broar skapa en gen och rak förbindelse. Bron vid Korpmossevägen är en del i denna satsning.

Vad?

Korpmossebron är den enklaste och minst kostsamma att utföra av de fyra åtgärderna på sträckan och har därför snabbutretts och bedömts möjlig att bygga redan 2014. Brons sträckning blir längs E4 och den kommer att få samma höjd som befintlig E4-bro. Brons bredd blir fem meter och den anpassas för både gång och cykeltrafik. Brospannet blir ca 30 meter och tillsammans med anslutande vägar blir den totala sträckningen ca 130 meter.

När?

Projektet började strax efter nyår 2014, och planeras vara klara sen höst eller tidig vinter 2014.

Påverkan i närområdet

Trafiken blir påverkad under byggtiden och begränsad till ett körfält. Busstrafiken kan fortfarande åka under bron, så ingen omväg krävs för dessa.

En del växtlighet kommer beskäras i området på grund av ombyggnaden.

Senast uppdaterad 7 juli 2015

Karta med positionen för Hägerstensåsen, Södertäljevägen och Korpmossevägen utmarkerad
Se Hägerstensåsen, Södertäljevägen och Korpmossevägen på kartsidan
Lat N 59º 17' 48" Lon E 17º 59' 24"
Se Hägerstensåsen, Södertäljevägen och Korpmossevägen i Google Maps

Kontakt