Frågor och svar Södra Skanstull

Vad är syftet med projektet Södra Skanstull?

Syftet med projektet är skapa starkare kopplingar mellan Södermalm och närförort. Ett annat syfte är använda dåligt utnyttjade markytor kring broarna till att skapa ett tätare, tryggare och mer stadslikt område.

Hur ser tidplanen för projektet ut?

Under perioden 1 september – 27 oktober hölls samråd om programmet för Södra Skanstull. Programmet antas tidigast i slutet av 2017 och arbetet med detaljplaner startar 2018. Byggstarten blir tidigast 2019. Byggandet kommer att ske i etapper och hela projektet kommer att vara klart ca 2025.

Kommer verksamheterna i området att vara kvar?

Idrott, kultur och natur är viktiga delar av områdets identitet som staden vill förstärka. Tanken är att Södra Skanstull ska vara ett idrotts- och rekreationscentrum som knyter an till området runt Globen och Tele2 Arena som nöjesknutpunkt. Staden arbetar för att de nuvarande verksamheterna ska vara kvar. Det är många som vill vara med och utveckla det här området. Det är i grunden positivt, men att hitta plats för alla önskemål är samtidigt en av projektets stora utmaningar.

Planeras det några bostäder i området?

Eftersom Södra Skanstull är stört av buller och avgaser är det svårt att bygga bostäder här. Projektet har tagit fram olika miljöutredningar för att få ett underlag för var bostäder skulle kunna placeras inom området. För närvarande tror vi att det är möjligt att bygga ca 750 nya bostäder här.

Hur kan jag lämna synpunkter och vara med och påverka projektet?

Planprocessen omfattar flera skeden. Läs mer om planprocessen på http://vaxer.stockholm.se/stadsbyggnadsprocessen

Det kommer att ges flera möjligheter att tycka till om projektet. Projektet befinner sig just nu i programfasen. Ett program är mer övergripande än en detaljplan. Programmet anger utgångspunkter och mål för det fortsätta arbetet med detaljplanerna.

När programmet är klart startar arbetet med att ta fram detaljplaner. Tidplanen för samråden om detaljplanerna är inte klar ännu.

Senast uppdaterad 30 januari 2017