Historik Slakthusområdet

/PageFiles/799628/_omslakthusaret_gammal.jpg

Under 1800-talets sista decennier växte kunskapen om hur bakterie- och virussmittor sprids. Ett enträget arbete för förbättrad renlighet i hem, på arbetsplatser och inom sjukvården påbörjades. Även inom slakterinäringen blev frågan om sanitet av stor betydelse. Slakthusområdet har sedan 1912 varit en knutpunkt för mat och människor.

Vid sekelskiftet 1900 fanns över 100 privata slakthus runt om staden. De hygieniska förhållandena var av varierande kvalitet, liksom kontrollen av köttets frihet från smittor. Stockholms stad beslöt därför att slakten skulle ske i stadens regi och 1906 började man bygga ett modernt slakthus i Enskede. Många av byggnaderna uppfördes i jugendstil.

1906 skapades Stockholms slakthus- och saluhallsstyrelse, som fick i uppdrag att genomföra planerna på ett toppmodernt kommunalt slakthus i Enskede. Strax efter att det nya Slakthusområdet invigdes 1912 beslutades att allt kött som såldes i Stockholm skulle kontrolleras av staden och helst även slaktas vid Slakthuset.

Området har under åren fått växa och till slut blivit det som vi idag kallar för Slakthusområdet. Här har man i ett helt sekel hanterat och försörjt Stockholm med livsmedel i världsklass och samtidigt utvecklat Stockholms näringsliv och gastronomi med hjälp av bra råvaror, skickliga hantverkare och gediget entreprenörskap.

Idag finns drygt 250 företag i området med ca 3 800 anställda. Många byggnader och miljöer har stora kulturhistoriska värden.

Till hundraårsjubileet 2012 tog fastighetskontoret fram boken ”Kött och blod” för att dokumentera och bevara områdets historia.

Senast uppdaterad 22 juli 2014

Karta med positionen för Söderstaden utmarkerad
Se Söderstaden på kartsidan
Lat N 59º 17' 55" Lon E 18º 4' 48"
Se Söderstaden i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Söderstaden år 2030 är en stadsdel med upplevelser, nöjen och rekreation i världsklass. Det är lätt att ta sig till och röra sig i Söderstaden. Historiska byggnader integreras med ny bebyggelse. En nytänkande och levande stadsdel för hela livet.

  • Planering

    Beskrivning

    Programsamråd för Södra Skanstull hölls 1 september - 27 oktober 2016. Programmet antas tidigast i slutet av 2017. Plansamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december - 1 februari 2016. Utveckling sker parallellt i de olika delområdena. Läs mer under respektive projekt.

Följ projektet

Kontakt