Återkoppling dialogworkshop

Den 19 och 21 januari 2016 hölls dialogworkshoppar om Slakthusområdets utveckling. Kvällen bestod av presentation och workshop i mindre grupper kring ett antal givna frågeställningar. Deltagarna fick berätta, diskutera och använda klisterlappar och post-it lappar för att tydliggöra sina svar. Totalt deltog 45 personer vid de två dialogtillfällena. Anmälan var öppen för alla intresserade. Diskussionerna dokumenterades i en rapport och två bilagor som återkopplades till alla deltagarna.

Dialogworkshopparna gav värdefull kunskap till projektet och prioriterade frågor har identifierats. I möjligaste mån kommer synpunkterna och förslagen tas med in i vidare arbete med genomförande av området. Huvuddragen av resultaten från workshopparna kommer redovisas i samrådsredogörelsen. De frågor som berör andra förvaltningar och aktörer kommer att kommuniceras vidare.

Frågor som diskuterades under workshopparna:

 1. Var bor du? Varför har du kommit hit idag?
 2. Hur skulle ni beskriva det här området? Vad är bra och vad är dåligt? (klisterlappar)
 3. Vad tror du att man som boende, arbetande eller besökare i området kommer att vilja använda de offentliga rummen till? Vilka aktiviteter vore önskvärda? (post-it)
 4. Vad kan förändringar tillföra? Vilket utbud av service är önskvärt? Vilka kvaliteter kan locka till området? (öppna frågor)

dialogworkshop slakthusområdet

Dokumentation från dialogworkshoppar, april 2016, White arkitekter

 

Senast uppdaterad 2 maj 2016

Karta med positionen för Söderstaden utmarkerad
Se Söderstaden på kartsidan
Lat N 59º 17' 55" Lon E 18º 4' 48"
Se Söderstaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Söderstaden år 2030 är en stadsdel med upplevelser, nöjen och rekreation i världsklass. Det är lätt att ta sig till och röra sig i Söderstaden. Historiska byggnader integreras med ny bebyggelse. En nytänkande och levande stadsdel för hela livet.

 • Planering

  Beskrivning

  Programsamråd för Södra Skanstull hölls 1 september - 27 oktober 2016. Programmet antas tidigast i slutet av 2017. Plansamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december - 1 februari 2016. Utveckling sker parallellt i de olika delområdena. Läs mer under respektive projekt.

Följ projektet

Kontakt