Dialog/samråd Slakthusområdet

Det politiska uppdraget

För att fånga in åsikter i planeringsarbetet utvecklas olika samrådsformer och nya vägar till dialog med stockholmarna. Detta innebär att stadsbyggnadskontoret, det vill säga tjänstemännen, har i uppdrag att utveckla dialogen med medborgare under planläggningsskedet. Om detta kan du läsa mer om i Översiktsplanen nedan.

Genomförda möten för Slakthusområdet

Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016. Under samrådstiden erbjöds flera aktiviteter för att ta del av information, diskutera och lämna synpunkter på programmet.

Samrådsmöte - öppet hus

Tisdag 12 januari kl. 16-20 hölls samrådsmöte i form av öppet hus om programförslaget. Projektgruppen för Slakthusområdet fanns på plats hela kvällen. Totalt besökte ca 330 personer till öppet hus i foajén på Palmfelt center i Slakthusområdet.

samråd slakthusområdet

Dialogworkshop

Den 19 och 21 januari kl. 18.30-20.30 hölls dialogworkshops om Slakthusområdets utveckling. Kvällen bestod av presentation och grupparbete. Totalt deltog 45 personer vid de två dialogtillfällena.

 dialogworkshop slakthusområdet

Promenader

Lördag 16 januari kl. 12 och 13 hölls promenader i Slakthusområdet på ca 45 min. Det var dels en historisk promenad ledd av stadsmuseet, och en framtidspromenad ledd av stadsbyggnadskontoret. Totalt kom ca 100 personer på de två promenaderna.

promenad slakthusområdet

Utställning

Under hela samrådsperioden visades programförslaget upp på två utställningsplatser.
Platser: Foajén i Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5, Slakthus- området (T-bana Globen) öppet vardagar 8-17, och utställningshallen Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, ordinarie öppettider

Diarienummer

Slakthusområdet har diarienummer 2010-20437

Senast uppdaterad 17 juni 2016

Karta med positionen för Söderstaden utmarkerad
Se Söderstaden på kartsidan
Lat N 59º 17' 55" Lon E 18º 4' 48"
Se Söderstaden i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Söderstaden år 2030 är en stadsdel med upplevelser, nöjen och rekreation i världsklass. Det är lätt att ta sig till och röra sig i Söderstaden. Historiska byggnader integreras med ny bebyggelse. En nytänkande och levande stadsdel för hela livet.

  • Planering

    Beskrivning

    Programsamråd för Södra Skanstull hölls 1 september - 27 oktober 2016. Programmet antas tidigast i slutet av 2017. Plansamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december - 1 februari 2016. Utveckling sker parallellt i de olika delområdena. Läs mer under respektive projekt.

Följ projektet

Kontakt