Byggherrar

Slakthusområdet markanvisningstävling

Markanvisningstävling för delar av den första etappen pågår 31 mars till 23 april 2017. Läs mer på stadens sida för Markanvisningar

Projektet befinner sig i ett tidigt skede i processen och det inte finns några utsedda byggherrar för Slakthusområdet. Det är byggherrarna själva som har kontakten med intresserade av boende och verksamhet i området.

Programförslaget för Slakthusområdet var på samråd 8 december till 1 februari 2016. Programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 26 juni 2016. Den 2 februari 2017 godkännandes programmet av stadsbyggnadsnämnden, och samma datum tog exploateringsnämnden ett inriktningsbeslut för Slakthusområdet.

Tidplan

Markanvisningstävling för delar av den första etappen (hyresrätter och bostadsrätter) genomförs 31 mars till 23 april 2017. Markanvisningsavtal beräknas bli klara till hösten 2017. Den första detaljplanen beräknas påbörjas under fjärde kvartalet 2017. Ett genomförandebeslut och byggstart väntas kring 2019/2020 efter att delar av livsmedelsindustrin flyttat till Larsboda i Farsta. Inflyttning för den första etappen är möjlig tidigast 2022 och hela området beräknas omvandlat tidigast år 2030. 

Markanvisning

Ett stort antal byggherrar har visat intresse för markanvisning i Slakthusområdet. Informationsmöten och dialog med byggherrarna sker löpande med exploateringskontorets projektledare för Slakthusområdet.

Den första markanvisningstävlingen omfattar delar av den första etappen och bedöms inrymma ca 120 bostäder i flerbostadshus och eventuellt stadsradhus i form av bostadsrätter.

Genomförandet av Slakthusområdet kommer att ske etappvis där etapperna startas upp ungefär en per år eller vartannat år. Etapperna kommer att innehålla mellan 200–700 bostäder. I den första detaljplanen ingår 500–700 bostäder, en skola, en idrottshall och förskolor.

Etapp 1 Slakthusområdet

Etapp 1 för Slakthusområdet, inringat med rött.

Kontakt

Veronica Karlsson, projektledare exploateringskontoret och ansvarig för den första etappen,
veronica.j.karlsson@stockholm.se

Patrik Dahlin, projektledare exploateringskontoret,
patrik.dahlin@stockholm.se

 

Senast uppdaterad 10 april 2017

Karta med positionen för Söderstaden utmarkerad
Se Söderstaden på kartsidan
Lat N 59º 17' 55" Lon E 18º 4' 48"
Se Söderstaden i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Söderstaden år 2030 är en stadsdel med upplevelser, nöjen och rekreation i världsklass. Det är lätt att ta sig till och röra sig i Söderstaden. Historiska byggnader integreras med ny bebyggelse. En nytänkande och levande stadsdel för hela livet.

  • Planering

    Beskrivning

    Programsamråd för Södra Skanstull hölls 1 september - 27 oktober 2016. Programmet antas tidigast i slutet av 2017. Plansamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december - 1 februari 2016. Utveckling sker parallellt i de olika delområdena. Läs mer under respektive projekt.

Följ projektet

Kontakt