Bo och verka här

Har du planer på att flytta till Slakthusområdet eller bedriva verksamhet här? Det nya området kommer att innehålla bostäder, förskolor, service och handel. Runt 4 000 bostäder planeras och målsättningen är att bygga för en blandad stadsdel med olika boendeformer. Slakthusområdet planeras att stå klart kring 2030.

Om du i planerar att starta affärsverksamhet i Slakthusområdet redan idag ska du kontakta respektive fastighetsägare. Fastighetskontoret inom Stockholms stad äger många byggnader i området.

Det finns inte ännu några utsedda byggherrar för Slakthusområdet. Det är byggherrarna själva som har kontakten med intresserade av boende och verksamhet i området.

Hyreslägenheter kommer att annonseras via Stockholms stads bostadsförmedling. Där kan du ställa dig i bostadskö.

Senast uppdaterad 29 mars 2017

Karta med positionen för Söderstaden utmarkerad
Se Söderstaden på kartsidan
Lat N 59º 17' 55" Lon E 18º 4' 48"
Se Söderstaden i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Söderstaden år 2030 är en stadsdel med upplevelser, nöjen och rekreation i världsklass. Det är lätt att ta sig till och röra sig i Söderstaden. Historiska byggnader integreras med ny bebyggelse. En nytänkande och levande stadsdel för hela livet.

  • Planering

    Beskrivning

    Programsamråd för Södra Skanstull hölls 1 september - 27 oktober 2016. Programmet antas tidigast i slutet av 2017. Plansamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december - 1 februari 2016. Utveckling sker parallellt i de olika delområdena. Läs mer under respektive projekt.

Följ projektet

Kontakt