Press

Här hittar du som arbetar med och för press information och material om Söderstaden och de olika delprojekten.

Talespersoner projekten

 • Soroor Notash, stadsbyggnadskontoret, Planerings- och gestaltningsfrågor för Slakthusområdet, Globenområdet och Gullmarsplan-Nynäsvägen, 08-508 275 53, soroor.notash@stockholm.se

 • Patrik Dahlin, exploateringskontoret, Mark- avtals-, och genomförandefrågor för Slakthusområdet, Globenområdet och Gullmarsplan-Nynäsvägen, 08-508 264 89, patrik.dahlin@stockholm.se 

 • Eric Tedesjö, fastighetskontoret, Utveckling av stadens byggnader i Slakthusområdet, 08-508 267 26, eric.tedesjo@stockholm.se 

 • Sophia Norrman Winter, stadsbyggnadskontoret,  Planerings- och gestaltningsfrågor för Södra Skanstull, 08-508 272 64, sophia.norrman.winter@stockholm.se

 • Christina Winberg, exploateringskontoret, Mark- avtals-, och genomförandefrågor för Södra Skanstull, 08-508 262 66, christina.winberg@stockholm.se 

Övriga pressfrågor

Pressbilder

Högupplösta bilder finns i Bildgalleriet längst ner på Söderstadens startsida. Bilderna får användas av medier i redaktionellt syfte. Vid publicering måste upphovsman anges. För fotografier, ange Stockholms stad. För illustrationer, ange respektive arkitekt eller arkitektkontor.

Informationstexter

Söderstaden

Söderstaden är ett av stadens större utvecklingsområden som består av Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen. Ambitionen med hela Söderstaden är att skapa en tätare, mer funktionell stadsmiljö som länkar samman Hammarby sjöstad, Årsta, Enskede, Blåsut, Dalen och Södermalm.

Slakthusområdet

Slakthusområdet är på många sätt en unik plats. Området rymmer både verksamheter och bebyggelse som inte finns på andra platser i Stockholm. Slakthusområdets tradition och historik är en viktig utgångspunkt och tas tillvaka genom publika verksamheter kopplade till mat, dryck och evenemang.

Slakthusområdet i siffror

 • programområdet ca 46 hektar
 • ca 4 000 nya lägenheter
 • ca 10 000 arbetsplatser
 • ca. 90 000 kvm kontor eller annan verksamhet i bevarad bebyggelse
 • ca. 90 000 kvm nya kontor
 • ca. 40 000 kvm nya lokaler för handel, restauranger och service och ca. 26 000 kvm i befintlig bebyggelse
 • 1 ny skola
 • ca. 70 nya förskoleavdelningar
 • 4 nya parker
 • 3 nya torg
 • 5 km nya cykelbanor
 • beräknas stå klart ca 2030

3 ledmotiv i stadsutvecklingen

 1. Områdets arkitektur
  – arkitektonisk variation, verksamhetsmångfald och historiskt djup
 2. Det offentliga rummet
  - ett sammanhållande golv som bildar ett särpräglat och gemensamt offentligt rum
 3. Den urbana grönskan
  - ett finmaskigt nätverk av grönska och gröna stadsrum

Globenområdet

Globenområdet sträcker sig mot Gullmarsplan i norr, Arenavägen i väster, Nynäsvägen i öster och Enskedevägen i söder. Tele2 Arena stod klar sommaren 2013. Stockholm stad utreder förutsättningarna för kontor och bostäder på den plats där Söderstadion tidigare låg.

Gullmarsplan-Nynäsvägen

Området kring Gullmarsplan och Nynäsvägen är en knutpunkt som ska utvecklas som en central del av nya Söderstaden. En långsiktig vision är att Skanstullsbron blir en förlängning av Götgatan ända till Gullmarsplan genom att delar av Nynäsvägen däckas över. Samtidigt skapas nya arbetsplatser och bostäder. Genom utbyggnaden av tunnelbanan utvecklas Gullmarsplan som kollektivtrafiknod med ännu enklare och snabbare resor till övriga delar av staden.

Södra Skanstull

Södra Skanstull sträcker sig från Ringvägen ner mot Årstaviken. Området har en stark idrotts- och friluftstradition genom Eriksdalsbadet, gångstråken längs med Årstaviken och närliggande Kanalplan.

Stockholms stad föreslår en helt ny stadsdel under broarna vid Södra Skanstull. Här planeras ca 750 nya bostäder och lokaler för butiker, hotell och kultur. Den nya stadsdelen kommer att stärka kopplingarna mellan Södermalm och närförort.

Senast uppdaterad 29 mars 2017

Karta med positionen för Söderstaden utmarkerad
Se Söderstaden på kartsidan
Lat N 59º 17' 55" Lon E 18º 4' 48"
Se Söderstaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Söderstaden år 2030 är en stadsdel med upplevelser, nöjen och rekreation i världsklass. Det är lätt att ta sig till och röra sig i Söderstaden. Historiska byggnader integreras med ny bebyggelse. En nytänkande och levande stadsdel för hela livet.

 • Planering

  Beskrivning

  Programsamråd för Södra Skanstull hölls 1 september - 27 oktober 2016. Programmet antas tidigast i slutet av 2017. Plansamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december - 1 februari 2016. Utveckling sker parallellt i de olika delområdena. Läs mer under respektive projekt.

Följ projektet

Kontakt