Frågor och svar Gullmarsplan-Nynäsvägen

Vad är syftet med projekt Gullmarsplan-Nynäsvägen?

Området kring Gullmarsplan och Nynäsvägen är en knutpunkt som ska utvecklas som en central del av nya Söderstaden. Genom att överbrygga barriärer ska området kopplas bättra mot omkringliggande områden. Samtidigt skapas nya arbetsplatser och bostäder.

Genom utbyggnaden av tunnelbanan utvecklas Gullmarsplan som kollektivtrafiknod med ännu enklare och snabbare resor till övriga delar av staden.

Hur många bostäder planeras i området?

Processen befinner sig i ett tidigt skede, och det är fortfarande oklart hur många bostäder som kan vara möjliga.

Kommer det bli en överdäckning av Nynäsvägen?

Processen befinner sig i ett tidigt skede. En långsiktig vision är att Skanstullsbron blir en förlängning av Götgatan genom att delar av Nynäsvägen däckas över.

Hur kan jag vara med och medverka?

Planeringsprocessen omfattar flera skeden. Läs mer om planprocessen på http://vaxer.stockholm.se/stadsbyggnadsprocessen

Under program- och detaljplaneskedet genomförs samråd då fastighetsägare, boende, kommunala förvaltningar, myndigheter med flera ges möjlighet att yttra sig. I hela processen ska allmänna och privata intressen vägas mot varandra.

Hur ser tidplanen ut för Gullmarsplan-Nynäsvägen?

Utvecklingen av Gullmarsplan och Nynäsvägen planeras pågå ca 2020-2030 och blir den sista etappen i utvecklingen av Söderstaden.

Senast uppdaterad 30 januari 2017