Gullmarsplan-Nynäsvägen

gullmarsplan

Området kring Gullmarsplan och Nynäsvägen är en knutpunkt som ska utvecklas som en central del av nya Söderstaden. En långsiktig vision är att Skanstullsbron blir en förlängning av Götgatan ända till Gullmarsplan genom att delar av Nynäsvägen däckas över. Samtidigt skapas nya arbetsplatser och bostäder. Genom utbyggnaden av tunnelbanan utvecklas Gullmarsplan som kollektivtrafiknod med ännu enklare och snabbare resor till övriga delar av staden.

Ett förverkligande av Vision Söderstaden 2030 förutsätter en större stadsomvandling av Gullmarsplan. Med sitt centrala läge har området potential att bli ett nav i ett urbant stråk från Henriksdal och Hammarby Sjöstad till Årstafältet och Liljeholmen.

I den framtida utvecklingen av Gullmarsplan ska det dras nytta av den goda kollektivtrafiken genom att se till att det kan växa fram fler arbetsplatser alldeles intill. Det ska också bli enklare för boende och besökare att ta sig till grönområdena i närheten vid Årstaviken och Årstaskogen. Via Gullmarsplan kan även Söderort kopplas bättre samman med innerstaden.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i nära samarbete med övriga berörda förvaltningar arbetar tillsammans med att utveckla området.

När?

Utvecklingen av Gullmarsplan och Nynäsvägen planeras pågå ungefär 2020-2030 och blir den sista etappen i utvecklingen av Söderstaden.

Kontakt?

Senast uppdaterad 3 februari 2017

Karta med positionen för Söderstaden utmarkerad
Se Söderstaden på kartsidan
Lat N 59º 17' 52" Lon E 18º 4' 54"
Se Söderstaden i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Söderstaden år 2030 är en stadsdel med upplevelser, nöjen och rekreation i världsklass. Det är lätt att ta sig till och röra sig i Söderstaden. Historiska byggnader integreras med ny bebyggelse. En nytänkande och levande stadsdel för hela livet.

  • Planering

    Beskrivning

    Programsamråd för Södra Skanstull hölls 1 september - 27 oktober 2016. Programmet antas tidigast i slutet av 2017. Plansamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december - 1 februari 2016. Utveckling sker parallellt i de olika delområdena. Läs mer under respektive projekt.

Följ projektet

Kontakt