Pressmeddelande: intentionsavtal ingås med Ikea och Ikano

Publicerad
22 januari 2013 10:29
Ämne
Om projektet

Områdeskarta

Som ett led i det långsiktiga arbetet med att utveckla Söderstaden till en levande stadsdel med en blandning av bostäder, handel, arbetsplatser, kultur, restauranger och evenemang har Stockholms stad i januari 2013 tecknat ett intentionsavtal med IKEA, Ikano Retail Centres och Ikano Bostad.

Avtalet innebär att IKEA och Ikano får möjlighet att undersöka hur de kan bygga ett nytt IKEA-varuhus, ett nytt köpcentrum och 550 nya bostäder söder om Tele2 Arena. Samtidigt går Stockholms stad vidare med planeringen för hela området. Programsamråd för hela Slakthusområdet inklusive den nya handelsplatsen och de nya bostädarna förväntas påbörjas sommaren/hösten 2013.

Under relaterade länkar kan du läsa pressmeddelandet.

Senast uppdaterad 27 mars 2014