Fortsatta utredningar om lokalbehov

Publicerad
7 februari 2013 10:00
Ämne
Om projektet

Stockholms stad vill att livsmedelsindustrin ska fortsätta att utvecklas. Men vissa verksamheter i Slakthusområdet går inte att kombinera med de planerade bostäderna. Företagen skulle få anpassa sig till många restriktioner. 

Fastighetskontorets utredning våren 2012 visade att Larsboda har goda förutsättningar för ett modernt och miljövänligt livsmedelscentrum med fräscha lokaler och stora utvecklingsmöjligheter.

– Under hösten 2012 har vi fortsatt utredningen och fördjupat oss i verksamheternas lokalbehov, bland annat genom möten och besök hos flera av livsmedelsföretagen, säger Sassan Sanjari, projektledare vid fastighetskontoret.

Förslag till byggnader

Olika förslag till byggnader har tagits fram, det handlar om flexibla anpassningsbara moduler. Byggnaderna i Larsboda kommer att vara de modernaste på marknaden och mer effektiva än de som idag finns i Slakthusområdet.

Modulerna ska möta framtidens krav på energi, hållbarhet och livsmedelshantering med effektiva lastplatser, gemensamt fryshus och funktioner för hantering av avfall etc.

Förslagen ska också möta behovet av ett sammanhållet livsmedelscentrum för att underlätta samarbete mellan företagen.

Parallellt utreds hur Stockholms stads byggnader i Slakthusområdet ska användas framöver.

– När Slakthusområdet förändras behöver de fastigheter vi äger fungera i en blandad stadsmiljö, säger Sassan Sanjari.

Senast uppdaterad 27 mars 2014