Ett modernt livsmedelscentrum

Publicerad
1 november 2012 12:05
Ämne
Om projektet

En förutsättning för att planerna om Söderstaden ska kunna bli verklighet, är att några verksamheter eller delar av verksamheter som i dag finns i Slakthusområdet flyttar.

– Det gäller verksamheter som bidrar till buller och tung trafik. Vår absoluta förhoppning är att de flesta andra ska välja att stanna kvar i området, säger Sassan Sanjari.

I juni i år höll fastighetskontorets projektledare Sassan Sanjari ett föredrag för inbjudna företagare i Slakthusområdet. Temat var att redogöra för förutsättningarna för ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda.
I samband med att programarbetet för Slakthusområdet startade, gav fastighetsnämnden fastighetskontoret i uppdrag att reda ut två frågor:

1. att påbörja en lokaliseringsstudie för etablering av ett modernt livsmedelscentrum i Larsboda industriområdet.

2. att undersöka utvecklingsmöjligheterna för de fastigheter stan avser att äga långsiktigt.
– Resultatet av studien visar att förutsättningarna är goda att etablera ett livsmedelscentrum i Larsboda industriområde. Den bilden styrks av att även styrelsen för Företagarföreningen i Slakthusområdet anser att det finns stora möjligheter att få till ett väl fungerande livsmedelscentrum på platsen.

Fastighetskontoret kommer nu genomföra fördjupande utredningar avseende förutsättningar för verksamhet, teknik, hållbarhet samt ekonomi. I detta arbete ska en nära dialog hållas med Företagarföreningen, så att man gemensamt kan hitta de bästa tänkbara lösningarna för området.
Arbetena med fastighetskontorets andra uppdrag, dvs att utreda utvecklingsmöjligheterna för de fastigheter som staden äger, har börjat och kommer att vara färdigt hösten 2013.


 

Senast uppdaterad 27 mars 2014