EU-projektet GrowSmarter i Slakthusområdet

Publicerad
16 mars 2015 16:04
Ämne
Information till boende i området

Stockholms stad leder det europeiska prestigeprojektet GrowSmarter. Ett av områdena som ingår i projektet är Slakthusområdet, där Stockholms stad äger och förvaltar ett stort antal fastigheter. Övriga områden är Årstastråket och Hammarby sjöstad.

Projektet ingår i GrowSmarter; det EU-finansierade projekt som initierats av miljöförvaltningen och som Stockholm under de kommande fyra åren ska driva, tillsammans med Köln och Barcelona, för att utveckla energismarta tekniklösningar.

De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna ska utvecklas med energieffektiva och energismarta lösningar för att uppfylla stadens långsiktiga ekonomiska-, ekologiska- och sociala hållbarhetsmål.

Projektet löper från 1 januari 2015 till 31 december 2019 och i samarbete med Stockholmshem, trafikkontoret, fastighetskontoret, Skanska, Dalkia, Fortum, Envac, Carrier, Info24, IBM, Insero E-Mobility och KTH ska 12 olika, smarta tekniska lösningar imple-menteras, demonstreras, följas upp och valideras i demonstrations-området Årstasiten. Årstasiten inkluderar Valla Torg, Slakthus-området och Hammarby Sjöstad.

I projektet kommer fastighetskontoret att delta med två byggnader inom Slakthusområdet – hus 7 och 8 – som båda är kulturklassade och har tilldelats nivå blå enligt Stadsmuseets klassificeringskarta.

Byggnaderna har ett bra läge och ligger centralt för att dra publik/besökare in i området. Hus 7 ligger vid det lilla torg som utgör knutpunkt för stråket mellan Slakthusområdet/Globenområdet och Rökerigatans tilltänkta handelsstråk. Den gamla hudboden med ett pärlband av rum utefter fasaden lämpar sig för mindre butiker, café och mindre tillverkningsverksamhet. Hus 8 är beläget intill hus 7 vid det lilla torget. Byggnadens huvuddel består av ett enda centralt rum som om det öppnas upp till sin ursprungliga rymd blir en unik restaurangsal under taklanterninens ljus.

I den kommande stadutvecklingsplanen för Slakthusområdet ska användning av dessa byggnader ändras från industriverksamhet till restaurang, café och butiksverksamhet. De kulturhistoriskt värde-fulla byggnaderna ska utvecklas med energieffektiva och energi-smarta lösningar för att uppfylla stadens långsiktiga ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsmål.

Senast uppdaterad 16 mars 2015