Mer än en typ av projekt Söderstaden

Söderstaden

Om projektet

Söderstaden är ett av stadens större utvecklingsområden som består av Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen. Ambitionen med hela Söderstaden är att skapa en tätare, mer funktionell stadsmiljö som länkar samman Hammarby sjöstad, Årsta, Enskede, Blåsut, Dalen och Södermalm.

Varför?

Söderstaden ska fungera som Stockholms evenemangs- och nöjesknutpunkt med ett brett utbud av arrangemang inom idrott, kultur och nöjen samt etableringar inom handel, kontor och service. Med många nya bostäder blir det en blandad stadsdel med trygga urbana stråk som gör det attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt.

Vad?

Söderstaden består av fyra olika delar med sinsemellan olika karaktär, som utvecklas under olika skeden de närmaste decennierna.

1. Slakthusområdet består av ett renodlat verksamhetsområde som ska utvecklas till en stadsdel där bostäder, handel och företagande samexisterar.
2. Globenområdet består av Hovet, Globen och Tele2 Arena med utveckling av nöje, sport, kultur, handel, bostäder och kontor.
3. Gullmarsplan och Nynäsvägen ska bli ett nav för cyklister och fotgängare, bilar och kollektivtrafik med utveckling av bostäder och arbetsplatser.
4. I Södra Skanstull utvecklas nya bostäder, arbetsplatser och gatunät kring broarna för att göra det lättare att ta sig mellan Södermalm och Söderstaden.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret, i nära samarbete med andra berörda förvaltningar arbetar tillsammans med att utveckla området.

När?

Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 - 1 februari 2016. Samrådsredogörelsen godkändes av stadsbyggnadsnämnden 16 juni 2016. Godkännande av programmet och inriktningsbeslut togs den 2 februari 2017. Markanvisningstävling för delar av den första etappen pågår 31 mars - 23 april 2017.

Programsamråd för Södra Skanstull hölls 1 september - 27 oktober 2016. Programmet antas tidigast i slutet av 2017.

Markanvisningstävling för Arenan 9 pågick 3 oktober - 18 november 2016.

Gullmarsplan-Nynäsvägen beräknas starta kring 2020.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 3 april 2017

Karta med positionen för Söderstaden utmarkerad
Se Söderstaden på kartsidan
Lat N 59º 17' 52" Lon E 18º 4' 54"
Se Söderstaden i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Söderstaden år 2030 är en stadsdel med upplevelser, nöjen och rekreation i världsklass. Det är lätt att ta sig till och röra sig i Söderstaden. Historiska byggnader integreras med ny bebyggelse. En nytänkande och levande stadsdel för hela livet.

  • Planering

    Beskrivning

    Programsamråd för Södra Skanstull hölls 1 september - 27 oktober 2016. Programmet antas tidigast i slutet av 2017. Plansamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december - 1 februari 2016. Utveckling sker parallellt i de olika delområdena. Läs mer under respektive projekt.

Följ projektet

Kontakt