Trafik och vägar Södermalm, Söder Mälarstrand

Cyklist på Söder Mälarstrand
Foto: Fredrik Wittbjer, Stockholms stad

Om projektet

Stockholms stad planerar att utföra förstärkningsarbeten på Söder Mälarstrand, sträckan mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron. I samband med förstärkningsprojektet planeras anläggning av en ny gång- och cykelbana på sträckan.

Söder Mälarstrand är en viktig länk i Stockholms stads cykelvägnät och är ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholms län.

Varför?

Stockholms stad har gjort geotekniska undersökningar mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron och det har visat sig att det är nödvändigt att förstärka strandkanten genom spontning för att klara gällande säkerhetskrav och hantera risken för ras.

Gång- och cykelstråket längs sträckan behöver förbättras. Mellan Pålsundsbron och Långholmsbron finns det idag en gemensam gång- och cykelbana längs vattnet med en bredd som varierar mellan ca 2 och 3 meter. Beroende på den bredden uppstår konflikter mellan gående och cyklister. Några cyklister väljer att istället cykla i körbanan bland övrig trafik.

På delen mellan Långholmsbron och Reimersholmsbron finns en gång- och cykelbana genom parken med en bredd som varierar mellan 2,5 och 3 meter. Även här uppstår ofta konflikter mellan gående och cyklister.

Vad?

Stockholms stad planerar att utföra förstärkningsarbeten på Söder Mälarstrand, sträckan mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron.

I samband med förstärkningsprojektet planeras anläggning av en ny gång- och cykelbana längs med strandkanten vid Söder Mälarstrand, detta inom ramen för Stockholms stads cykelplan. Gång- och cykelbanan kommer att delvis separera gångtrafikanter och cyklister på sträckan mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron.

Vem?

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

När?

Byggstart planeras till hösten 2018 och pågå t o m år 2020.
Genomförandebeslutet kommer till nämnden under våren 2017.

Påverkan i närområdet

Trafiken på Söder Mälarstrand kan behöva begränsas och vid tillfällen stängas av under byggtiden.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 10 oktober 2016

Karta med positionen för Södermalm, Söder Mälarstrand utmarkerad
Se Södermalm, Söder Mälarstrand på kartsidan
Lat N 59º 19' 14" Lon E 18º 3' 11"
Se Södermalm, Söder Mälarstrand i Google Maps

Kontakt