Bostäder Södermalm, kvarteret Plankan

södermalm, kvarteret plankan
Södermalm, kvarteret Plankan

Om projektet

Planer finns på att bygga ett cirkulärt hyreshus på den stora gården i kvarteret Plankan 24. Målsättningen är att fylla en del av det stora behovet av bostäder i innerstaden samtidigt som kvarteret berikas med ett nytt spännande stadsrum.

Vad?

I planerna ingår även påbyggnad av befintliga hus och att Kristinehovsgatan byggs om till en sammanhängande grön esplanad på sträckan mellan Hornsgatan och Lundagatan. Bl a föreslås plantering av nya träd och eventuell kortare flytt av äldre, stora träd.

Kvarteret Plankan, som är 17 000 kvm stort, ligger alldeles nära Högalidsparken och avgränsas av Hornsgatan, Varvsgatan, Lundagatan och Kristinehovsgatan. Marken ägs av Stockholms stad och hyrs ut med tomträtt till Svenska Bostäder.

Vem?

Svenska Bostäder och Exploateringskontoret

När?

De boende har överklagat detaljplanen, först till Länsstyrelsen som avvisade överklagandena och sedan vidare till Mark- och miljödomstolen som upphävde planen. Det beslutet överklagades av staden till Mark- och miljööverdomstolen, som nu givit staden prövningsrätt och kommer att pröva ärendet.

Mark- och miljööverdomstolens dom överklagades till Högsta domstolen.

2014-01-24 vann detaljplanen laga kraft.

Senast uppdaterad 2 december 2016

Karta med positionen för Södermalm, kvarteret Plankan utmarkerad
Se Södermalm, kvarteret Plankan på kartsidan
Lat N 59º 18' 59" Lon E 18º 2' 27"
Se Södermalm, kvarteret Plankan i Google Maps

Kontakt