Trafik och vägar Södermalm, Norra Hammarbyhamnen

Bilden visar gångytan som delvis kommer att bytas ut.
Bilden visar gångytan som delvis kommer att bytas ut.

Om projektet

Längs med Norra Hammarbyhamnen går ett populärt promenad- och rekreationsstråk. Sträckan är också ett utpekat pendlingsstråk i stadens cykelplan. Beläggningen på gångbanan kommer delvis att bytas ut till betongplattor för förbättrad säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för gående. Projektet kommer även förbättra framkomlighet och säkerhet för cyklisterna då standardhöjningen på gångbanan innebär att antalet som går i cykelbana minskar.

Varför?

På sträckan mellan Östgötagatan och Alsnögatan längs med Norra Hammarbyhamnen består beläggningen på gångbanan av smågatsten. Smågatstenen är svårt att ta sig fram på för många gående och därför använder ett stort antal gående den parallella cykelbanan som har en slät beläggning.
Beläggningen görs därför om på gångbanan så att ett drygt två meter brett stråk blir jämnt, fast och lättare att underhålla. På så sätt blir gångbanan säker och tillgänglig. I och med att man byter ut beläggningen på gångbanan undviker man också att gående väljer cykelbanan.

Vad?

Gångytan mellan Östgötagatan och Alsnögatan får en ny beläggning på gångbanan i form av ett drygt två meter brett stråk av betongplattor. Sträckan är ca 1,5 kilometer lång. Kantsten byts också ut vid Tegelvikens anslutning mot kajen.

Vem?

Stockholm stad genomför projektet.

När?

Byggstart 2017. Projektet beräknas vara klart under 2018.

Läs mer om Södermalm, Norra Hammarbyhamnen

Senast uppdaterad 14 juli 2017

Karta med positionen för Södermalm, Norra Hammarbyhamnen utmarkerad
Se Södermalm, Norra Hammarbyhamnen på kartsidan
Lat N 59º 18' 17" Lon E 18º 4' 52"
Se Södermalm, Norra Hammarbyhamnen i Google Maps

Kontakt