Trafik och vägar Enskede, Sockenvägen

Cyklist

Om projektet

Stockholms stad har pekat ut Sockenvägen som ett prioriterat cykelstråk i söderort. Då det saknas cykelbanor utmed delar av vägen så planerar staden att bygga nya gång- och cykelbanor för att göra det enklare och säkrare att cykla i söderort.

Varför?

Idag finns inga cykelbanor på Sockenvägen mellan Enskedevägen och Nynäsvägen och cyklister måste samsas om vägen med biltrafiken. Dessutom är vägen i dåligt skick på grund av att lerjord ger stora sättningsskador som gör att vatten rinner över både körbana, trottoarer och busshållplatser. Därför vill Stockholms stad öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten och tillgängligheten för cyklister och gående på Sockenvägen.

Vad?

För att göra det lättare att pendla med cykel planerar Stockholms stad att bygga nya gång- och cykelbanor på Sockenvägen mellan Enskedevägen och Nynäsvägen. Trottoarerna kommer att bli bredare och enkelriktade cykelbanor kommer att byggas på båda sidor om vägen. För att kunna skapa gatans nya utformning kommer ett 40-tal parkeringsplatser, av totalt 200, att tas bort.

Övergångsställen och busshållsplatser kommer att byggas om så att de blir mer tillgängliga och vägen kommer att få ny belysning. Gatan kommer att behålla sin nuvarande karaktär med en allé avpilträd i mitten. Övrig växlighet som bedöms värdefull kommer att bevaras i så stor omfattning som möjligt.

Vem?

Stockholms stad planerar projektet.

När?

Genomförandebeslut fattades i trafiknämnden den 10 december 2015 (se tjänsteutlåtande under Relaterade dokument).

Preliminär byggstart våren 2018.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Karta med positionen för Enskede, Sockenvägen utmarkerad
Se Enskede, Sockenvägen på kartsidan
Lat N 59º 16' 46" Lon E 18º 6' 16"
Se Enskede, Sockenvägen i Google Maps

Kontakt