Besiktningar

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Du som är boende eller verksam/Besiktningsområde.jpg

Alla tillgängliga utrymmen i alla fastigheter innanför den röda linjen kommer att besiktigas inför byggstarten.

För de fastigheter som är klassade som kulturhistoriskt värdefulla sker dessutom en speciell antikvarisk besiktning. Besiktningen är viktig för både dig och oss, så att vi redan innan byggstart är överens om vilka eventuella skador som redan finns.

Om du under byggtiden upplever att du har fått en skada på grund av våra arbeten är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt. Om skadan beror på oss kommer den att värderas och ersättas, antingen genom ekonomisk kompensation eller reparation.

Innan vi besiktigar en fastighet kontaktar vi din fastighetsägare som i sin tur informerar dig som bor eller verkar i fastigheten.

Senast uppdaterad 22 januari 2014

Karta med positionen för Slussen utmarkerad
Se Slussen på kartsidan
Lat N 59º 19' 12" Lon E 18º 4' 20"
Se Slussen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

  Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika läget mellan Saltsjön och Mälaren tas tillvara.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013.

  Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

  Den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Ett nytt planarbete för bussterminalen ska inledas, vilket beräknas ta 3-4 år.

 • Genomförande

  Just nu

  - Grundläggning av huvudbrons norra landfäste
  - Renovering av Katarinahissen
  - Temporär bussterminal byggs vid Stadsgårdsleden

 • Klart

  Genomförandet kommer att pågå till 2025.

Följ projektet

 • Få det senaste om Slussen, prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrev
 • Följ projekt Slussen på Instagram

Kontakt