Kommande upphandlingar

Ombyggnaden av Slussen är nu i full gång och vi behöver utöka vår organisation med fler konsulter. Under våren kommer vi att skicka ut förfrågningsunderlag på ett antal tjänster. Vi annonserar alla våra upphandlingar på vår hemsida stockholm.se samt på tendsign.com där även förfrågningsunderlagen går att ladda ner.

Vi välkomnar nya och gamla konsultföretag till att offerera på våra uppdrag.

Kommande konsultuppdrag

Byggledare stålkonstruktioner

Uppdraget avser byggledningsarbete för de stålkonstruktioner som ska byggas inom projektet. Du kommer vara med och bygga bland annat broar, slussluckor, sponter och stålstommar.

Nummer: K 579-17

Skyddsrumssakkunnig

Uppdraget avser byggledningsarbete för de arbeten som ska utföras inom befintliga skyddsrum, även deltagande i kontroller/statusbesiktningar samt deltagande i projektering.

Nummer: K 581-17

Besiktningsorganisation

Detta är ett större uppdrag där en huvudbesiktningsman inklusive en organisation med biträdande besiktningsmän ska genomföra löpande förbesiktningar och slutbesiktningar av entreprenader. Ett flertal teknikområden berörs - bland annat kommer ni beskitiga spontning, pålningsarbeten främst stålrörspålar, övriga stålkonstruktioner, betongarbeten, el- och teleinstallationer och ventilationsinstallationer.

Nummer: K 582-17

Projekteringsledare inriktning ledningar

Uppdraget avser projekteringsledning för de ledningsarbeten som ska utföras inom mark. Framförallt inom konstruktioner och samtliga typer av ledningar som kommer att hanteras inom projektet.

Nummer: K 583-17

Biträdande projekteringsledare

Uppdraget avser biträdande projekteringsledare i samråd med projekteringsledningen i övrigt.

Nummer: K 584-17

Två stycken byggledare grundläggning och konstruktionsarbeten

Detta är två uppdrag som avser konsulttjänster som byggledare men är deltidsuppdrag, 60 % av heltidsuppdrag, inom teknikområdena grundläggning och konstruktionsarbeten.

Nummer: K 585-17 och K 586-17

Byggledare Konstbyggnad

Uppdraget avser byggledningsarbete för de konstbyggnader av betong som skall byggas inom projektet.

Nummer: K 587-17

Byggledare ledningar

Uppdraget avser byggledningsarbete för de ledningsarbeten som skall utföras inom projektet.

Nummer: K 589-17

Du är välkommen att kontakta vår upphandlingsansvarige vid frågor
Mats Ricknäs
mats.ricknas@extern.stockholm.se
+46 (0)70-347 46 50

Senast uppdaterad 14 mars 2017

Karta med positionen för Slussen utmarkerad
Se Slussen på kartsidan
Lat N 59º 19' 12" Lon E 18º 4' 20"
Se Slussen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

  Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika läget mellan Saltsjön och Mälaren tas tillvara.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013.

  Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

  Den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Ett nytt planarbete för bussterminalen ska inledas, vilket beräknas ta 3-4 år.

 • Genomförande

  Just nu

  - Grundläggning av huvudbrons norra landfäste
  - Renovering av Katarinahissen
  - Temporär bussterminal byggs vid Stadsgårdsleden

 • Klart

  Genomförandet kommer att pågå till 2025.

Följ projektet

 • Få det senaste om Slussen, prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrev
 • Följ projekt Slussen på Instagram

Kontakt