In English

From traffic junction to meeting place

The Slussen of today was built to solve the traffic problems of its time and cars were the focus of the area´s planning in the 1930s. Hundreds of thousands of people pass through Slussen on a daily basis, but few chooses to stop here. Now Slussen is to rebuilt as a place where everyone will be interested in stopping to enjoy the new spaces and facilities.

Main points in the proposal

10,000 people visited the public consultation exhibition and more than 1,200 different views were handed in. The final proposal has taken many of these point of views into account. The result is a greener, brighter and more open proposal making use of the unique location by the water.

 • A new park: tomorrow’s Slussen will get a new park to the east of Katarinahissen with panoramic views of Saltsjön and Skeppsholmen. The park will have terraces towards Stadsgårdskajen where boats and ferries can moore.
 • The plaza by the lock: this will be Slussen’s focal point by the actual lock. Pedestrian and cycling lanes will surround the two water basis which make up a plaza of water. This will be a place to enjoy the sun, either on one of the terraces or at a café.
 • Södermalmstorg: this is a place for experiences and meetings between people. The new buildings will have facades in glass in order to facilitate an interaction between the indoors environment and the vibrant square outside.
 • Ryssgården: the square will keep most of its current form but will become a part of passage between Katarinaparken and the water. Important views will be kept.
 • The bus terminal: will be placed inside the Katarina bedrock. A safe and modern hub will be created for commuters from Nacka and Värmdö. The bus terminal will be connected with Saltsjöbanan and the underground, facilitating indoor movement between buses, trains and the underground.
 • New buildings: next to Södermalmstorg a low rising building will be built to accommodate restaurants or cultural activities. In front of the Katarina House and the glass houses which currently exist, new office buildings will be built. The design of these buildings has not yet been decided, only the size of the buildings is illustrated during the exhibition. The ground floors will facilitate public areas such as cafés  and boutiques.
 • More space for: public transport, pedestrians and cyclists as well as boat traffic and personal transportation.

Senast uppdaterad 30 juni 2016

Karta med positionen för Slussen utmarkerad
Se Slussen på kartsidan
Lat N 59º 19' 12" Lon E 18º 4' 20"
Se Slussen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

  Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika läget mellan Saltsjön och Mälaren tas tillvara.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013.

  Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

  Den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Ett nytt planarbete för bussterminalen ska inledas, vilket beräknas ta 3-4 år.

 • Genomförande

  Just nu

  - Grundläggning av huvudbrons norra landfäste
  - Renovering av Katarinahissen
  - Temporär bussterminal byggs vid Stadsgårdsleden

 • Klart

  Genomförandet kommer att pågå till 2025.

Följ projektet

 • Få det senaste om Slussen, prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrev
 • Följ projekt Slussen på Instagram

Kontakt