Miljödomsansökan

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Om projektet/Miljödomsansökan/DSC_9710_vatten.jpg Foto: Lennart Johansson

Den 21 januari 2015 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljööverdomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

Den 20 augusti 2015 meddelade Högsta Domstolen att de inte beviljar prövningstillstånd till de parter som överklagade domen. Det innebär att domen från 21 januari står fast. Staden har nu lagakraftvunna tillstånd enligt miljöbalken för att bygga om Slussen och reglera om Mälaren. Läs domen nedan.

Mark- och miljööverdomstolens dom (pdf)

Tidigare handlingar i ärendet

Nedan kan du ta del av alla tidigare handlingar gällande vår nu lagakraftvunna miljödom.

Yttrande 2014

Yttrande 10 september 2014

Yttrande 17 juni 2014

Yttrande 11 juni 2014

Stockholms stads överklagande 22 april 2014

Stockholms stads överklagande

Bilaga 1

Mark- och miljödomstolens dom 13 februari 2014

Mark- och miljödomstolens dom

Förhandling 15 oktober – 8 november 2013

Miljödomsansökan togs upp i en huvudförhandling av mark- och miljödomstolen under perioden 15 oktober - 8 november.

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

I dokumenten nedan kan du genom att klicka på respektive handling ta del av samtliga handlingar i ansökan. Vissa av filerna är tunga och kan ta lång tid att ladda ned.

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Vill du ha hela eller delar av tillståndsansökan i pappersformat eller en komplett uppsättning av tillståndsansökan i digitalt format, kan du beställa det genom att skicka e-post till: slussen@stockholm.se

Yttrande 21 oktober 2013

Yttrande 21 oktober

Yttrande 11 oktober 2013

Yttrande - justering av yrkande

Bilaga Hydrogeologisk PM

Bemötande 27 september 2013

Bemötande 27 september

Åkermarksvärden

Betesmarksvärden

Komplettering 30 augusti 2013

Komplettering 30 augusti 2012

Bemötande 17 maj 2013

Bemötande 17 maj 2013 (PDF)

Bemötande 5 april 2013

Bemötande 5 april 2013 (PDF)

Bemötande 8 februari 2013

Bemötande 8 februari

Uppdaterad karta över Södermalm

Karta över besiktningsområde

Bemötande 21 december 2012

Bemötande 21 december 2012

Karta över kajer för vilka lagligförklaring söks (PDF)

Bottenfauna upp- och nedströms Slussen, 2008 (PDF)

Masshantering i vattenområdet vid ombyggnad av Slussen Söderström (PDF)

Karta över Södermalm (PDF)

Studie strömhastigheter och strömriktningar (PDF)

Förteckning över skada på jordbruksfastigheter (PDF)

Reglering av Mälaren och påverkan på produktion på arealer med strandbeten(PDF)

Justerade kartor (PDF)

Förteckning över justering av sakägarförteckning (PDF)

Påverkan på jordbruksmark

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Om projektet/Miljödomsansökan/paverkan_jordbruksmark.jpg

Mälarens nya reglering medför att vattennivåerna i Mälaren höjs något från mars till mitten på maj. Detta kommer att påverka lågt liggande jordbruksmark. Genom att klicka på nedanstående länk hittar du mer information och en digital karta som visar vilka jordbruksmarker som påverkas och i vilken omfattning som detta sker.

Påverkan på jordbruksmark

Senast uppdaterad 8 september 2015

Karta med positionen för Slussen utmarkerad
Se Slussen på kartsidan
Lat N 59º 19' 12" Lon E 18º 4' 20"
Se Slussen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

  Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika läget mellan Saltsjön och Mälaren tas tillvara.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013.

  Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

  Den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Ett nytt planarbete för bussterminalen ska inledas, vilket beräknas ta 3-4 år.

 • Genomförande

  Just nu

  - Grundläggning av huvudbrons norra landfäste
  - Renovering av Katarinahissen
  - Temporär bussterminal byggs vid Stadsgårdsleden

 • Klart

  Genomförandet kommer att pågå till 2025.

Följ projektet

 • Få det senaste om Slussen, prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrev
 • Följ projekt Slussen på Instagram

Kontakt