Tidigare detaljplan för bussterminalen

Här hittar du formella handlingar för den gamla detaljplanen för bussterminalen.

Mark- och miljööverdomstolens beslut 2014

Den 31 mars 2014 meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna.

Mark- och miljööverdomstolens beslut

Stockholms stads överklagande 2013

Den 13 december 2013 lämnade Stockholms stad in ett överklagande av mark- och miljödomstolens dom.

Här hittar du Stockholms stads överklagande

Komplettering till överklagande

Mark- och miljödomstolens beslut 2013

Den 6 december 2013 meddelade mark- och miljödomstolen att de upphäver detaljplanen för bussterminalen.

Mark- och miljödomstolens dom

Stadens yttrande till mark- och miljödomstolen 2013

Stockholms stads yttrande

Utställning 2012

Här kan du ladda ner handlingar kopplade till utställningen av detaljplanen som ställdes ut under perioden 16 januari – 13 februari 2012. Observera att tiden för att lämna synpunkter på detaljplanen nu har gått ut. Detaljplanen för bussterminalen antogs av kommunfullmäktige i juni 2012.

Underrättelse om antagande av detaljplan

Kommunicering efter utställning

Tjänsteutlåtande, godkännande av detaljplan

Utställningsutlåtande

Bilaga 1 till utställningsutlåtande

Reviderad plankarta

Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Planbeskrivning

Plankarta 1

Plankarta 2

Plansamråd 2011

Här kan du ladda ner handlingar kopplade till plansamrådet för bussterminalen som genomfördes 3 maj - 19 juni 2011. Observera att tiden för att lämna synpunkter på detaljplanen nu har gått ut.

Tjänsteutlåtande,redovisning av genomfört plansamråd

Samrådsredogörelse

Bilaga 1 till samrådsredogörelse: Sammanställning av synpunkter

Bilaga 2 till samrådsredogörelse: Sammanställning av vykort

Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Planbeskrivning

Plankarta 1

Plankarta 2

Samrådsbrev

Start-PM för planläggning av ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen 31 mars 2011

Tjänsteutlåtande 2011-03-17

Senast uppdaterad 4 maj 2015

Karta med positionen för Slussen utmarkerad
Se Slussen på kartsidan
Lat N 59º 19' 12" Lon E 18º 4' 20"
Se Slussen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

  Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika läget mellan Saltsjön och Mälaren tas tillvara.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013.

  Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

  Den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Ett nytt planarbete för bussterminalen ska inledas, vilket beräknas ta 3-4 år.

 • Genomförande

  Just nu

  - Grundläggning av huvudbrons norra landfäste
  - Renovering av Katarinahissen
  - Temporär bussterminal byggs vid Stadsgårdsleden

 • Klart

  Genomförandet kommer att pågå till 2025.

Följ projektet

 • Få det senaste om Slussen, prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrev
 • Följ projekt Slussen på Instagram

Kontakt