Henriksdal

Henriksdal kommer bli ny tillfällig slutstation för Saltsjöbanan och arbetet med att anpassa stationen är igång.

Arbeten vid Henriksdal är i dagsläget pausat i väntan på att SL stänger Saltsjöbanan under sommaren 2016. Trappan ner från Henriksdalsringen är öppen.

När Slussen byggs om blir Henriksdal ny tillfällig slutstation för Saltsjöbanan. Saltsjöbanan kommer då att ersättas med buss mellan Henriksdal och Slussen. För att kollektivtrafiken ska fungera så bra som möjligt och klara den ökade busskapaciteten under Slussens ombyggnad behöver Henriksdal byggas om.

Arbeten på Kvarnholmsvägen

/PageFiles/921219/Karta Henriksdaletapp20150504.jpgKarta som visar arbetsområdet på Kvarnholmsvägen

Arbetena med anpassningen av stationen startade i började av året och från och med tisdagen den 5 maj utökas arbetsområdet på Kvarnholmsvägen. I riktning in mot Kvarnholmen blir det ett körfält från och med järnvägsbron och i motsatt riktning minskar körfälten precis vid Hästholmsvägen. Det är arbeten med att anlägga en bussramp upp till saltsjöbanans station, samt att anlägga en cirkulationsplats vid Hästholmsvägen som utförs. Denna etapp av arbetet pågick fram till september 2015.

Tågtrafiken kommer just nu inte att påverkas av arbetena och gångförbindelsen mellan Henriksdalsringen och station Henriksdal/Kvarnholmsvägen kommer kunna användas under hela byggtiden. Gång- och cykelbananor längs med Kvarnholmsvägen stängs inte heller, men kan behöva ledas om delvis och tidvis.

Tillfällig slutstation för Saltsjöbanan

Sommaren 2016 blir station Henriksdal tillfällig slutstation för Saltsjöbanan.

Under ombyggnaden av Slussen finns det inte plats för Saltsjöbanans tåg att kunna stanna inne vid Slussen. Därför byggs istället en ny tillfällig slutstation vid Henriksdal. Där byter resenärer till buss som kör i kollektivkörfält på Stadsgårdsleden in till Slussen. Den som reser med Saltsjöbanan kommer att få cirka tre-fyra minuter längre restid i vardera riktning.

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Pågående arbeten/Henriksdal/Översikt webb.jpgIllustration av den nya stationen

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Pågående arbeten/Henriksdal/TopvyMedBusslinga webb.jpgIllustration där den röda linjen visar hur bussarna kör till och från den nya stationen.

Senast uppdaterad 4 januari 2016

Karta med positionen för Slussen utmarkerad
Se Slussen på kartsidan
Lat N 59º 19' 12" Lon E 18º 4' 20"
Se Slussen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med nya torg, kajer och områdets första park. Kollektivtrafiken kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

  Nya Slussen blir en trygg och effektiv knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika läget mellan Saltsjön och Mälaren tas tillvara.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013.

  Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

  Den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Ett nytt planarbete för bussterminalen ska inledas, vilket beräknas ta 3-4 år.

 • Genomförande

  Just nu

  - Grundläggning av huvudbrons norra landfäste
  - Renovering av Katarinahissen
  - Temporär bussterminal byggs vid Stadsgårdsleden

 • Klart

  Genomförandet kommer att pågå till 2025.

Följ projektet

 • Få det senaste om Slussen, prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrev
 • Följ projekt Slussen på Instagram

Kontakt