Bostäder Sköndal, Stora Sköndal 2

Om projektet

Stora Sköndal etapp 2 omfattar ett område i Sköndal bakom Tyresövägen. Här ska det byggas cirka 400 nya bostäder och en ny förskola.

Varför?

Stockholm växer och här ska vi bygga 140 000 nya bostäder fram till 2030. Det innebär att staden ska få 31 procent fler bostäder jämfört med idag. Utöver Stockholms bostadsmål innebär projektet stora miljömässiga fördelar eftersom tidigare förorenad mark och har sanerats och gjorts tillgängliga för allmänheten. Stora Sköndal etapp 2 är en fortsättning på Stora Sköndal 1 (se länk nedan), som ligger väster om projektet.

Vad?

Inom projektet byggs det cirka 400 nya bostäder, varav 178 stycken är hyresrätter och övriga är villor, kedjehus och radhus. Varje byggherre ansvarar för förmedling av sina bostäder (se kontaktuppgifter nedan). Dessutom byggs en förskola med sex stycken avdelningar.

Vem?

På stadens mark bygger Skanska Hyresfastigheter hyresrätterna och SISAB förskola. På mark som Sköndalsbyggarna (Bonava, tidigare NCC, Veidekke och Besqab) köpt av Stiftelsen Stora Sköndal kommer det att byggas villor, kedjehus och radhus.

När?

Planarbetet för Stora Sköndal etapp 2 startade 2014. Marksaneringen har genomförts. 2016 byggs den allmänna gatan Karin Larssons väg (som blir infartsgata till det nya området). Första inflyttningen i bostäderna görs i november 2016. Byggstart för förskolan är under 2017.

Senast uppdaterad 5 juli 2016

Karta med positionen för Sköndal, stora Sköndal 2 utmarkerad
Se Sköndal, stora Sköndal 2 på kartsidan
Lat N 59º 15' 39" Lon E 18º 7' 16"
Se Sköndal, stora Sköndal 2 i Google Maps

Kontakt