Trafik och vägar Gamla Stan, Skeppsbron

Skeppsbron och Strömbron
Ny cykellösning på Skeppsbron

Om projektet

Syftet är att disponera om gaturummet på Skeppsbron för att ge mer plats åt cyklister och gående samtidigt som busstrafiken ska ha fortsatt god framkomlighet. Planerna omfattar även en ny utformning vid korsningen Strömbron-Strömgatan-Kungsträdgårdsgatan.

Varför?

Pendlingsstråket längs med Skeppsbron och Strömbron förbinder, tillsammans med stråket över Munkbron, Södermalm med City. Det är ett av de viktigaste cykelstråken inom kommunen och en av få förbindelser för cyklister från hela regionen över Saltsjömälarsnittet.

Vad?

Åtgärderna kommer att innebära en klar förbättring för cykeltrafiken och gående både ur framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt. Under Slussens byggtid kommer en provisorisk lösning byggas för att skapa bättre cykel och gångmiljö på gatans västra sida.

Vem?

Stockholms stad genomför projektet.

När?

Projektering görs under 2017 och ombyggnad 2018.

Senast uppdaterad 13 december 2016

Karta med positionen för Gamla stan, Skeppsbron utmarkerad
Se Gamla stan, Skeppsbron på kartsidan
Lat N 59º 19' 25" Lon E 18º 4' 30"
Se Gamla stan, Skeppsbron i Google Maps

Kontakt