Trafik och vägar Skärholmen, Skärholmsvägen etapp 1

Cyklist

Om projektet

Skärholmsvägen är en viktig länk mellan Stockholms stad och Huddinge kommun och är ett prioriterat cykelstråk i Stockholms län. Därför har vi byggt en ny gång- och cykelbana på delar av sträckan.

Varför?

Stockholms stad vill öka säkerheten och förbättra framkomligheten för cyklister och fotgängare på Skärholmsvägen.

Vad?

I enlighet med Stockholm stads cykelplan har en dubbelriktad gång- och cykelbana byggts mellan Ekholmsvägen och Lindholmsbacken, en sträcka på ca 400 meter. Gång- och cykelbanan kommer att ansluta till en gång- och cykelbro över E4/E20 till Kungens kurva strax söder om Lindholmsbacken. Trafikverket ansvarar för att bygga denna bro som kommer att vara klar preliminärt 2016.

Nästa steg blir att förlänga den nya gång- och cykelbanan till Lammholmsbacken.

Vem?

Stockholms stad genomför projektet.

När?

Gång- och cykelbanan började byggas i maj 2015 och var klar i september 2015.

Senast uppdaterad 25 september 2015

Karta med positionen för Skärholmen, Skärholmsvägen etapp 1 utmarkerad
Se Skärholmen, Skärholmsvägen etapp 1 på kartsidan
Lat N 59º 17' 0" Lon E 17º 55' 24"
Se Skärholmen, Skärholmsvägen etapp 1 i Google Maps

Kontakt