Upprustningar Skärholmen, Bergbana

Skärholmens nuvarande bergbana

Om projektet

Trafikkontoret har börjat projektera en ny bergbana i Skärholmen.

Varför?

Bergabanan i Skärholmen har varit ett sorgebarn sedan den invigdes vid millennieskiftet med ideliga driftstörningar. De reparationer och ombyggnader som gjorts har inte givit effekt. Kontoret har därför beslutat om en total ombyggnad för att åstadkomma en rimlig driftsäkerhet.

Resultatet av de omfattande tekniska undersökningar som gjorts under vintern ligger till grund för beslutet.

Vad?

Projektera en ny bergbana i Skärholmen med inriktningen att byta Bergbana i Skärholmen.

Vem?

Trafikkontoret ansvarar för projektet i samråd med Skärholmens stadsdelsförvaltning.

När?

Ambitionen är att den nya bergbanan ska kunna tas i drift under 2016.

Senast uppdaterad 22 maj 2015

Karta med positionen för Skärholmen, Bergbana utmarkerad
Se Skärholmen, Bergbana på kartsidan
Lat N 59º 16' 39" Lon E 17º 54' 20"
Se Skärholmen, Bergbana i Google Maps

Kontakt