Service Liljeholmen-Årstadal, Sjöviksskolan

Sjöviksskolan
Sjöviksskolan, tidig skiss

Om projektet

En F-6 skola med sex paralleller för 1 140 elever planeras för byggande i Årstadal. Skolan ska ha möjlighet att ställa om till F-9 skola med fyra paralleller för 1 120 elever.

Varför?

I Liljeholmen-Årstadal pågår en omfattande nybyggnation av bostäder vilket innebär en kraftig ökning av antalet barn i grundskoleåldern.

När?

Ett första politiskt inriktningsbeslut att bygga en ny skola i Årstadal fattades av utbildningsnämnden i maj 2013. Ett andra politiskt beslut om att genomföra bygget planeras till 2016. Bygget kan då påbörjas 2016 och färdigställas 2018.

Senast uppdaterad 30 mars 2015

Karta med positionen för Liljeholmen-Årstadal, Sjöviksskolan utmarkerad
Se Liljeholmen-Årstadal, Sjöviksskolan på kartsidan
Lat N 59º 18' 14" Lon E 18º 1' 50"
Se Liljeholmen-Årstadal, Sjöviksskolan i Google Maps

Kontakt