Tidig dialog

Tidig medborgardialog

Inom ramen för programarbetet har särskild ungdomsdialog med fokusgruppssamtal genomförts med ungdomar på fritidsgårdar i Fagersjö, Farsta, Högdalen och Rågsved. Samtalen hölls under fyra kvällar i november 2010. En workshop om sammankoppling arrangerades för särskilt inbjudna lokala intresseföreningar. De lokala kunskaperna och idéerna har varit en viktig utgångspunkt för programarbetet.

Stockholms stad vill tacka dig som deltog i dialogaktiviteterna för ditt bidrag med ovärderlig lokalkunskap!

Nedan utdrag ur ungdomsdialogen som genomförts:

/PageFiles/290721/ungdomarsrost.jpg

Senast uppdaterad 29 juni 2012

Karta med positionen för Högdalen-Farsta utmarkerad
Se Högdalen-Farsta på kartsidan
Lat N 59º 15' 4" Lon E 18º 3' 44"
Se Högdalen-Farsta i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Att koppla samman staden genom att skapa en sammanhängande stadsmiljö, utveckla de gröna kilarna, skapa attraktiva mötesplatser och förstärka infrastrukturen i området.

  • Planering

    Beskrivning

    Exploateringsnämnden har gett markanvisningar till olika byggherrar i början av 2013. Hösten 2013 påbörjades detaljplanearbetet. 14 november 2013 godkände stadsbyggnadsnämnden startpromemorian för planläggning av Snösätra.

Kontakt