Medborgardialog i Fagersjö

Medborgardialog i Fagersjö

I samband med boendedialogen i Fagersjö hösten 2011 arrangerades ett tre dagar långt öppet hus. Här tog flera av närområdets invånare chansen att ställa sina frågor om programmet under boendedialogen i Fagersjö. På plats fanns både politiker och tjänstemän från Stockholms stad.

/PageFiles/289500/samrad.jpg 

Representanter från stadsbyggnads- och exploateringskontoret var på plats i samrådstältet för att besvara frågor och berätta om programarbetet.

/PageFiles/289500/dialog2.jpg

Stockholms Äldre- och ytterstadsborgarråd Joakim Larsson (m) var också på plats.

/PageFiles/289500/dialog.jpg

Genomförda samrådsaktiviteter

Samråd om program för sambandet Högdalen-Farsta genomfördes under perioden 13 oktober – 24 november 2011. Följande tillfällen var öppna för allmänheten att ställa frågor och diskutera samrådsförslaget. 

13-15 oktober 2011

Öppet hus i samband med Boendedialogen i Fagersjö

20 oktober 2011

Farsta stadsdelsnämnds öppna sammanträdande: kort presentation och frågestund.

10 november 2011

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds öppna sammanträdande: kort presentation och frågestund.

Samrådsaktiviteter med återkoppling till tidig dialog

Rågsveds fritidsgård den 7 november 2011
Fagersjö fritidsgård den 15 november 2011
Intresseföreningar den 17 november 2011

Senast uppdaterad 8 augusti 2013

Karta med positionen för Högdalen-Farsta utmarkerad
Se Högdalen-Farsta på kartsidan
Lat N 59º 15' 4" Lon E 18º 3' 44"
Se Högdalen-Farsta i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Att koppla samman staden genom att skapa en sammanhängande stadsmiljö, utveckla de gröna kilarna, skapa attraktiva mötesplatser och förstärka infrastrukturen i området.

  • Planering

    Beskrivning

    Exploateringsnämnden har gett markanvisningar till olika byggherrar i början av 2013. Hösten 2013 påbörjades detaljplanearbetet. 14 november 2013 godkände stadsbyggnadsnämnden startpromemorian för planläggning av Snösätra.

Kontakt