Magelungens strand

Bebyggelse vid Magelungens strand utgår från programmet Högdalen-Farsta, Den första etappen har markanvisats till Maxera Bostad AB för ca 200 bostadsrätter. Resterande del av samma etapp har markanvisats till Familjebostäder för ca 200 hyresrätter.

/PageFiles/798629/Magelungen anvisning_webb.jpg

Magelungens strand ingår även i Tyngdpunkt Farsta som är en viktig del i Stockholms utveckling. Projektet bidrar till att förvekliga stadens vision för tillväxt och utveckling genom att ta tillvara det centrala läget och planera för en tät sammanhållen, mångsidig och levande stadsmiljö.

I förslaget för utbyggnaden av område ingår att det skapas en tillgänglig strand- och parkmiljö och att det anläggs en fri promenad- och rekreationspassage längs vattnet.

/PageFiles/798629/magelungen etapper_webb.jpg

Senast uppdaterad 14 juli 2014

Karta med positionen för Högdalen-Farsta utmarkerad
Se Högdalen-Farsta på kartsidan
Lat N 59º 15' 4" Lon E 18º 3' 44"
Se Högdalen-Farsta i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Att koppla samman staden genom att skapa en sammanhängande stadsmiljö, utveckla de gröna kilarna, skapa attraktiva mötesplatser och förstärka infrastrukturen i området.

  • Planering

    Beskrivning

    Exploateringsnämnden har gett markanvisningar till olika byggherrar i början av 2013. Hösten 2013 påbörjades detaljplanearbetet. 14 november 2013 godkände stadsbyggnadsnämnden startpromemorian för planläggning av Snösätra.

Kontakt