Markanvisning till BoKlok Housing AB

Publicerad
24 mars 2014 09:23
Ämne
Om projektet

Den 13 mars tog exploateringsnämnden beslut om markanvisning för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Snösätra till BoKlok Housing AB.

Markanvisningen innehåller nybyggnatin av ca 60-80 lägenheter i småskaligt flerfamiljsbebyggelse på Snösätra södra koloniträdgårdsområde, samt 12 radhus/kedjehus på nuvarande upplagsområde.

Arkitektmagasinet som 2013-02-07 fick en option på markanvisning för 12 radhus och kedjehus, har meddelat att de önskar återlämna denna. Markanvisningen, som ligger på Snösätra upplagsområde, övertas också av BoKlok.  

Senast uppdaterad 24 mars 2014