Markanvisning till BoKlok och Arkitektmagasinet

Publicerad
8 februari 2013 11:30
Ämne
Om projektet

Beslut om markanvisning för bostäder i delar av Snösätra togs i Exploateringsnämnden 7 februari 2013

Exploateringsnämnden beslutade att markanvisa ca 85 lägenheter i radhus och kedjehus till BoKlok Housing AB och ca 12 lägenheter i radhus och kedjehus till Arkitekturmagasinet Bygg AB.

De andra delarna i Södra Rågsved avses att direktanvisas. Markanvisning kommer först i Södra Rågsved och senare i Norra Magelungen. Samtidigt med beslutet gjordes en detaljplanebeställning. När detaljplanearbetet påbörjas kommer det att vara ytterligare samråd i samband med detta.

Senast uppdaterad 8 februari 2013