Detaljplanerarbete i höst för Snösätra

Publicerad
28 juni 2013 13:25
Ämne
Om projektet

Till hösten 2013 kommer programmets detaljplanerarbete att påbörjas för markanvisningen i Rågsveds friområde kallat Snösätra. Det handlar om radhus eller kedjehus i kanten mot friområdet samt i det befintliga upplagsområdet.

I samband med detaljplanerarbetet kommer ytterligare samråd att hållas. I det arbetet är det mycket värdefullt att hålla en dialog och med boende och andra intressenter för att få in så mycket kunskap om området som möjligt.

Markanvisningen beslutades av exploateringsnämnden i februari 2013. Den ger BoKlok en option att förhandla med staden om att bygga 85 lägenheter i radhus eller kedjehus, och Arkitektmagasinet om att bygga 12 radhus eller kedjehus.

Senast uppdaterad 28 juni 2013