Markansvisning för Snösätra till Exploateringsnämnden

Publicerad
28 januari 2013 06:00
Senast ändrad
28 januari 2013 12:46
Ämne
Om projektet

Ett tjänstutlåtande kring markansvisning för delar av Snösätra i Rågsved, planeras att tas upp i Exploateringsnämnden för beslut den 7 februari 2013 . BoKlok AB och Arkitektmagasinet Bygg AB föreslås få markansvisning i området, utifrån bebyggelseförslagen i programmet Sambandet Högdalen - Farsta.

Denna markansvisning omfattar ca 97 småhus, varav 85 till BoKlok och ca 12 till Arkitekturmagasinet Bygg AB. För övriga delar avser Exploateringsnämnden att återkomma till nämnden.

Senast uppdaterad 28 januari 2013