Trafik och vägar Bromma, Runda vägen

Cyklister på Runda vägen
Den nya korsningen mellan Runda vägen och Ekstigen

Om projektet

Cykelstråket mellan Stora Essingen och Alvik har kompletterats genom att Runda vägen mellan Terrassvägen och Ekstigen anpassades för cykeltrafik.

Varför?

Stockholms stad arbetar med att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister. Målet är att göra det lättare att cykelpendla och att fler ska välja att cykla.

Vad?

För att göra om Runda vägen mellan Terrassvägen och Ekstigen till cykelstråk så har följande arbeten utförts:

• Gatan har reglerats så att dubbelriktad cykeltrafik tillåts på sträckan mellan Terrassvägen och Ekstigen
• P-platser mellan Terrassvägen och Ekstigen på Runda vägen har tagits bort (se karta)
• Tydligare skyltning för cyklister har satts upp
• Avgränsade områden målades så att cyklisterna inte kommer för nära villornas in- och utfarter
• Åtgärder vid korsning mot Ekstigen för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet har utförts

Vem?

Stockholm stad har genomfört projektet.

När?

Projektet var klart juli 2015.

Senast uppdaterad 29 januari 2016

Karta med positionen för Bromma, Runda vägen utmarkerad
Se Bromma, Runda vägen på kartsidan
Lat N 59º 19' 54" Lon E 17º 58' 36"
Se Bromma, Runda vägen i Google Maps

Status

  • Klart

    Avslutat 2015-07-13

Kontakt