Mer än en typ av projekt Södermalm, Rosenlundsparken

Rosenlundsparken

Om projektet

I den västra delen av Rosenlundsparken planeras nya bostäder och lokaler och en trivsammare mer tillgänglig park.

Vad?

Området kring Rosenlundsparken ska göras mer levande och innerstadslikt genom att komplettera stadsstrukturen med nya bostäder och lokaler med entréer i gatuplan. Ett annat mål är att förstärka Rosenlundsparkens gröna kvaliteter och utveckla dess funktion som attraktiv stadspark.

I Rosenlundsparken planeras cirka 215 bostäder i flerbostadshus och fem avdelningar förskola. Bebyggelsen är ordnad som ett större stadskvarter och en fristående byggnad i parkens norra del med möjlighet till lokaler i bottenvåningen. Befintlig förskola rivs för att ge plats för nya parkytor.

En ny lokalgata planeras norr om det nya bostadskvarteret och befintliga parkytor rustas upp.

Den förslagna förlängningen av Swedenborgsgatan till Grindsgatan för busstrafik utgår. Istället planeras en förbättrad gång- och cykelväg.

Vem?

Stockholmshem bygger projektets hyresrätter och JM projektets bostadsrätter.

När?

Byggstart hösten 2015 och projektet beräknas bli klart 2019.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Karta med positionen för Södermalm, Rosenlundsparken utmarkerad
Se Södermalm, Rosenlundsparken på kartsidan
Lat N 59º 18' 40" Lon E 18º 3' 47"
Se Södermalm, Rosenlundsparken i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Utveckla området kring Rosenlundsparken med möjlighet till nya bostäder och lokaler, samt utveckla en trivsammare och mer tillgänglig park.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen vann laga kraft i februari 2015.

  Bygget pågår sedan hösten 2015 och beräknas bli klart 2019.

Kontakt