Service Vasastaden, Rödabergsskolan

Fotomontage mot söder, helikopterperspektiv. Tengbom Arkitekter AB.
Fotomontage mot söder, helikopterperspektiv. Tengbom Arkitekter AB.

Varför?

Elevprognoser visar att efterfrågan i stadsdelen kommer att öka markant. Då är inte Hagastadens behov inräknat. Hagastaden beräknas stå klart år 2025 och beräknas generera ytterligare elevtillskott till området. Genom att utöka kapaciteten på Rödabergsskolan kommer skolan kunna tillgodose en del av behovet inom stadsdelen, men även ta emot elever från Hagastaden.

Vad?

Rödabergsskolans kapacitet beräknas öka med 380 elevplatser till totalt ca 1040 platser i årskurserna F-9.

När?

Inriktningsbeslutet att bygga ut Rödabergsskolan fattades i april 2012. Under 2015 - 2016 beräknas detaljplanearbete pågå innan bygget kan påbörjas. Skolan beräknas vara klar under januari 2020.

Senast uppdaterad 7 oktober 2015

Karta med positionen för Vasastaden, Rödabergsskolan utmarkerad
Se Vasastaden, Rödabergsskolan på kartsidan
Lat N 59º 20' 54" Lon E 18º 2' 33"
Se Vasastaden, Rödabergsskolan i Google Maps

Kontakt