Dialog/samråd

Detaljplanen godkändes av stadsbyggnadsnämndet i maj 2013 och antogs i kommunfullmäktige i november 2013. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

Planarbetet för Rinkebyterrassen i stadsbyggnadskontorets plan- och byggtjänst

Senast uppdaterad 13 juni 2017

Karta med positionen för Rinkeby, Rinkebyterrassen utmarkerad
Se Rinkeby, Rinkebyterrassen på kartsidan
Lat N 59º 23' 33" Lon E 17º 55' 45"
Se Rinkeby, Rinkebyterrassen i Google Maps

Status

  • Genomförande

    Just nu

    Bygget pågår och kommer att fortsätta under flera år. Första inflyttning kan ske sommaren 2017. Klart ca 2020.

Kontakt