Samråd

Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbete för nya bostäder på f.d. trädskolan i Riddersvik. Totalt bedöms cirka 350-400 bostäder kunna rymmas, en blandning av småhus och flerbostadshus föreslås. Förslaget innehåller ett vård- och omsorgboende för äldre samt förskola.

Samrådet kring startpromemorian, som anger utgångspunkter och mål för planeringen, pågick under perioden 1 april - 23 maj 2014.

Synpunkterna från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som redovisades vid stadsbyggnadsnämndens möte den 14 april 2015.

Stadsbyggnadsnämnden gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med detaljplan för området. Ta del av stadsbyggnadsnämndens protokoll.

Senast uppdaterad 22 juni 2015

Karta med positionen för Hässelby Villastad, Riddersvik utmarkerad
Se Hässelby Villastad, Riddersvik på kartsidan
Lat N 59º 23' 2" Lon E 17º 47' 38"
Se Hässelby Villastad, Riddersvik i Google Maps

Kontakt